NAV Lørenskog søker 2 avdelingsledere

Arbeidsgiver
Lørenskog, NAV
Stillingstittel
NAV Lørenskog søker 2 avdelingsledere (0230-2023-02)
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Lørenskog kommune, med sine ca. 44000 innbyggere, er i sterk vekst og ligger strategisk plassert på Nedre Romerike. NAV Lørenskog holder til i nyoppussede lokaler i Lørenskog sentrum, med gåavstand til bussterminal og reisetid på ca.15 minutter med bil til Oslo Sentrum. NAV Lørenskog kan med sine 90 ansatte tilby en spennende arbeidsplass i utvikling. Vi er et moderne og fremtidsrettet kontor med innbygger i fokus. Vi er en lærende organisasjon med god delingskultur, vi utøver tillitsbasert ledelse og utvikler myndiggjorte medarbeidere. NAVs verdier: tydelig, til stede og løsningsdyktig, skal være synlig i arbeidet vårt, sammen med kommunes verdier: åpen, troverdig og engasjert.

Vi ønsker å ha et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

NAV Lørenskog sine verdier:

 • Vårt arbeidsmiljø skal preges av tillit, trygghet, raushet og sterk faglighet
 • Innbyggerens behov er grunnlaget for det vi gjør
 • Tverrfaglighet og samhandling preger oss internt og eksternt
 • Vi skal være fremtidsrettede
 • Vi skal ha klare mål og prioriteringer å jobbe ut ifra

Nå søker vi etter to nye avdelingsledere som vil lede hver sin avdeling ved NAV Lørenskog.

Du vil være del av en ledergruppe på 5 personer hvor utvikling av koordinerte tjenester er i høysete. Dette er en spennende jobb med engasjerte kollegaer og medarbeidere hvor du får muligheter til å være med å påvirke fremtiden. Som det kommer frem av prinsippene våre er vi opptatt av gode tjenester til innbyggerne.

I oktober 2023 gjennomførte NAV Lørenskog en omorganisering for å enda bedre tilpasse oss våre innbyggere, og sikre at vi ivaretar alle områder på en god måte. Vi har 4 avdelinger og nye team i alle avdelingene. Kontoret har i sin helhet jobbet godt med å se på nye innovative løsninger og å bli trygge i nye team og dette arbeidet vil vi fortsette å jobbe med fremover.

Vi har nå behov for avdelingsledere i avdelingene Oppfølging og jobbsenter, og Oppfølging familie og økonomi. I oppfølging og jobbsenter arbeider våre medarbeidere som jobber med marked, sykefraværsoppfølging og arbeidsavklaringspenger med arbeidsgiver og publikumsområdet/kartleggings teamet, samt merkantil. PO/kartleggingsteamet er en del av hjerte på NAV Lørenskog der vi møter våre innbyggere, både drop in henvendelser og avtalte kartleggingssamtaler. Alle veiledere på huset bidrar inn til publikumsområdet. Avdelingen har to teamansvarlige og totalt 21 medarbeidere.

I oppfølging familie og økonomi jobber team familie med familier som har behov for mer støtte og oppfølging og koordinerte tjenester i bydelen. De samarbeider tett intern og med andre tjenester i kommunen for å sikre helhetlig oppfølging av familiene. Familieteamet har også to jobbspesialister i prosjekt. Team økonomi arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester og besvarer alle henvendelser knyttet til søknadsprosessen. Avdelingen har to teamansvarlige og totalt 20 medarbeidere.

Vitnemål, attester og tilsvarende må legges ved søknaden elektronisk på søketidspunktet. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no. Utenlandske grader må være godkjent fra NOKUT.Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • Personaloppfølging og nærværsarbeid
 • Lede din avdeling i henhold til våre strategier, mål og resultatkrav
 • Legge til rette for muligheter til utvikling, kompetanseheving ved å fokusere på kvalitet, effektive arbeidsprosesser og metoder
 • Videreutvikle kultur for læring, refleksjon og forbedring i avdelingen
 • Bidra til samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere for å styrke helhetlig og koordinerte tjenester til våre innbyggere
 • Motivere og utvikle egne medarbeidere gjennom kompetanseutvikling, mestringsorientering og tillitsbasert ledelse
 • Ansvar for resultater i NAV Lørenskog som en del av lederteamet ved kontoret
 • Være tydelig til stede for de ansatte i avdelingen

NAV er i stadig endring og utvikling, og variasjon og endringer i arbeidsoppgaver over tid vil måtte påregnes.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole, innen et fagområde som er relevant for stillingen. Særlig relevant og solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant ledererfaring med personalansvar, gjerne fra offentlig sektor
 • Samfunnsengasjert og god kjennskap til offentlig forvaltning
 • Evne til å skape en kultur preget av utvikling, samarbeid og nyskaping
 • God organisasjons- og prosessforståelse, med prosjekt- og omstillingskompetanse
 • Forståelse for å jobbe i en politisk styrt organisasjon, og gjennomføre politiske føringer i planarbeid og drift
 • Kjennskap til trender og utvikling i arbeidsmarkedet
 • God forståelse for NAV sitt samfunnsoppdrag
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelig:
For avdelingslederstillingen i oppfølging familie og økonomi er følgende ønsket:

 • Du har erfaring med barnekonvensjonen
 • Du har erfaring med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester

For avdelingslederstillingen i oppfølging og jobbsenter er følgende ønsket:

 • Du har erfaring med vaktordninger
 • Du har erfaring med saksbehandling av hastesaker etter lov om sosiale tjenester
 • Du er kjent med sykefraværsoppfølging

Personlige egenskaper

 • Du har en tilpasningsdyktig, menneskeorientert og en motiverende lederstil
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Du er tydelig og troverdig i din kommunikasjon
 • Du kan vise til en sterk gjennomføringsevne og jobber strukturert
 • Du er god på å identifisere utviklingsmuligheter, er nytenkende og løsningsorientert 
 • Du skaper relasjoner og får andre til å føle seg verdsatt
 • Du setter mål og jobber strukturert, effektivt, strategisk og målrettet for nå dem

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En meningsfylt og utviklende lederjobb
 • Et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø
 • En engasjert ledergruppe som er opptatt av vekst, utvikling og samarbeid på tvers
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden 
 • Stilling som avdelingsleder i kode 1407 ltr 70-75 (kr 692 400- 759 100). For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Vurderingen av hva som defineres som «særlig kvalifisert» vil være knyttet til oppgaver og kvalifikasjoner, slik de kommer frem av utlysningen og ikke til hvorvidt den aktuelle kandidaten har erfaring fra NAV. 
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Ann Iren Vigrestad Fidgett, NAV leder , 92847785

Jessica Engström, HR-rådgiver, 93891077, jessica.engstrom@nav.no

Arbeidssted

Skårersletta 61

1473 Lørenskog

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4733161672

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Skårersletta 61, 1473 Lørenskog
Stillingsfunksjon
Ledelse, Rådgivning
FINN-kode
329463751
Sist endret
21. nov. 2023 07:21