Inaktiv

PhD - stipendiat

Arbeidsgiver
Nevrologisk avdeling
Stillingstittel
Stipendiat
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Nevrologisk avdeling ved OUS er landets største nevrologiske avdeling med tre sengeposter, klinisk nevrofysiologisk lab og med virksomhet både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen har ansvar for pasienter med alle nevrologiske diagnoser, og har et spesielt fokus på hjerneslag, bevegelses-forstyrrelser, epilepsi, MS, ALS, smerte, hodepine, kognisjon og arvelige lidelser. Avdelingen har meget stor klinisk- og forskningsaktivitet.

Avdelingen søker en PhD-stipendiat til forskningsprosjektet «Sex differences in prehospital stroke care». FeMaleNASPP er et forskningsprosjekt som skal gjennomføres i nevrologisk avdeling ved Ullevål sykehus i tett samarbeid med Prehospital klinikk ved OUS og Stiftelsen Norsk luftambulanse (SNLA). I prosjektet skal vi undersøke hvorvidt symptombilde hos pasienter med mistenkt hjerneslag er annerledes hos kvinner enn hos menn. Vi vil bruke eksisterende databaser (TreatNASPP, ParaNASPP og DispatchNASPP) til å undersøke dette. Stipendiaten vil også bidra med innsamling av data til et internasjonalt prosjekt som undersøker kjønnsforskjeller i prehospital håndtering av pasienter med mistenkt hjerneslag på verdensbasis. Den langsiktig planen er å bruke resultatene i denne studien til utviklingen av intervensjon for å øke prehospital kompetanse på kjønnsforskjeller hos pasienter med mistenkt hjerneslag. Stipendiaten vil ha tett kontakt med forskere både lokalt ved OUS, i SNLA og være en del av et større internasjonalt nettverk. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en forutsetning. Gjennom stipendiatløpet vil det i tillegg til det vitenskapelige arbeidet oppfordres til populærvitenskapelig kommunikasjon i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen ved SNLA og OUS. Stipendiaten vil få trening i dette.
 
Studien er en del av forskningsprogrammet «The Prehospital Acute Brain Program» er et samarbeidsprosjekt mellom SNLA og Oslo Stroke Clinical Research Group, OUS. Stipendiaten vil inngå i nevrologisk forskningsgruppe ved OUS og være en del av stipendiatmiljøet i SNLA som har en rekke støttefunksjoner for forskning. Dette vil gi stipendiaten et unikt faglig nettverk både i nevrologisk og prehospital forskning.


Studien ledes av prosjektleder Else Charlotte Sandset ved nevrologisk avdeling, OUS. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med Maren Ranhoff Hov, overlege Karianne Larsen og Professor Silke Walter, prehospital forskningsgruppe ved OUS og forskning og utviklingsavdelingen i SNLA. Det vil være mulig å kombinere stillingen med klinisk arbeid, men det er ønsket heltidsstilling i oppstart av prosjektet. Søknad må inneholde motivasjonsbrev, CV og kontaktinformasjon vedrørende referanser i nåværende og tidligere stilling. 


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil ha en nøkkelrolle i gjennomføringen av FeMaleNAspp og ha fokus på oppbygging av database og dataanalyse . Arbeidsoppgaver vi også innebære inklusjon og oppfølging av pasienter i den internasjonale delen av studien, Videre vil stipendiaten ha en viktig rolle i utvikling av prosjektet med mål om et større implementeringsprosjekt i prehospital tjeneste med fokus på kjønnsforskjeller.

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinsk profesjonsstudium og norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring fra legevakt, akuttmottak, nevrologi, anestesi eller annen akuttmedisin
 • Interesse og motivasjon for forskning innen nevrologi, kjønnsforskjeller og/eller prehospitalt arbeid
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evne til selvstendig arbeid og prosjektledelse
 • Kjennskap til forskningsmetode og statistikk er en fordel (Stata/R)
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Personlige egenskaper (selvstendig, systematisk og strukturert)
 • Nysgjerrig med gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Glad i utfordringer og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Variert og spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø, og arbeid i team
 • Opplæring og kurs, og utvikling av spesialkompetanse
 • Ansettelse i IA-bedrift med pensjonsordning og gruppe- og ulykkesforsikring Lønn ifølge tariffavtale

  Kontaktinformasjon

  Else Charlotte Sandset, Prosjektleder, 95270084

  Arbeidssted

  Kirkeveien 166

  0450 Oslo

  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF  Referansenr.: 4732798879

  Stillingsprosent: 100%

  Utdanningsstilling

  Startdato: 01.03.2024

  Sluttdato: 28.02.2027

  Søknadsfrist: 30.11.2023


  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Kirkeveien 166, 0450 Oslo
  Stillingsfunksjon
  Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Helsepersonell
  FINN-kode
  329461964
  Sist endret
  21. nov. 2023 07:21