Avdelingsleder utdanningsprogram helse- og oppvekst

Arbeidsgiver
ASA - ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Stillingstittel
Avdelingsleder utdanningsprogram helse- og oppvekst
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Åsane vidaregåande flytta inn i nye lokale august 2020.  Lokala ligg sentralt plasserte mellom Åsane senter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor.

Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa. 
Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.

Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at dei er best mogleg førebudd for livet vidare.  

Vi har 1 ledig fast stilling som avdelingsleder innen programområdet helse- og oppvekst ved Åsane vgs.

Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf. opplæringslova.  Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.


Søkjarar med brei kompetanse vil bli føretrekt.  Arbeidsoppgåver

Denne avdelingslederen, ved helse- og oppvekst, samarbeider tett med en annen avdelingsleder innen det samme programområdet. Det er 2 avdelingsledere knyttet til programområdet på grunn av størrelse og kompleksitet.  

Avdelingsleder inngår som en del av skolens ledergruppe og det forventes at en bidrar til skolens totale vekst og utvikling.  Likevel har den enkelte avdelingsleder et ansvar innen sitt område når det gjelder daglig drift, pedagogisk ansvar, og personalmessig oppfølging.

Avdelingsleder arbeider konkret, gjennom flere fagsystemer, med fag- og timefordeling, timeplanlegging, oppfølging av elever knyttet til blant annet elevers behov for tilpasset undervisning og et trygt og godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjonar (overskrift)

Relevante søkjarar må ha undervisningskompetanse innan faga nevnt i lærerplanene som inngår i utlysingen.

Søkjarar med brei kompetanse, god i norsk, muntlige og skriftlige, med god IKT kompetanse vil bli føretrekt.  

Det er en fordel om en kjenner til administrative programmer som Visma in school, Visma enterprise, Elements, NSSU, Its learning.

Det er en klar fordel med arbeidserfaring fra videregående skole.

Relevante søkere har utdanning fra høyskole eller universitet.

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, analytisk, har gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsegenskaper og med evne til å bygge relasjonar, du må kunne arbeide strukturert og sjølvstendig.

Du liker å ha omgang med unge menneske og du ønsker, og vil arbeide for, at elevene innan programområda opplever mestring i kvardagen, at dei opplever å lære og utvikler seg i tråd med sitt potensiale.  I den grad opplæringa legg til rette for det, skal ein arbeide for at elevane fullfører, består opplæringa og får lærekontrakt.


Søkeres elevsyn vil bli vurdert, du liker å hjelpe mennesker og finne løsninger i deres kompleks hverdag.

* Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår 
* Lønn etter tariff
* Eit spanande og godt arbeidsmiljø
* Hyggelege kollegaer
 
Andre opplysningar:  


Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. 

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 
 

Kontaktinformasjon

Jens-Petter Storheim, rektor                        , 90187612

Arbeidsstad

Åsane Senter 52

5116 Ulset

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommuneReferansenr.: 4734576235

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Åsane Senter 52, 5116 Ulset
Stillingsfunksjon
Ledelse, Undervisning og pedagogikk, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329456248
Sist endret
21. nov. 2023 07:21