Rådgjevar opplæring i vidaregåande skule

Arbeidsgiver
ASA - ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgjevar opplæring i vidaregåande skule
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Åsane vidaregåande flytta inn i nye lokale august 2020.  Lokala ligg sentralt plasserte mellom Åsane senter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor.

Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa. 
Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.

Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at dei er best mogleg førebudd for livet vidare.  

Vi har ledig stilling som rådgiver ved Åsane Videregående skole.

Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse, jf. opplæringslova.  Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.


Det er krav om mastergrad lagt til denne stillinga.  Søkjarar med brei kompetanse vil bli føretrekt.  Arbeidsoppgåver

Den nye rådgiveren vår bør helst ha erfaring fra skoleverket og da fortrinnsvis videregående skole. Siden Åsane VGS er en stor yrkesfaglig skole er det ønskelig med god kjennskap til yrkesfaglige utdanningsprogram.  I stillingen vil du ha mye kontakt med elever, deres foresatte og eksterne samarbeidspartnere som rettleingstjenesten, BUP, barnevern etc.  Du må derfor ha gode kommunikasjon og relasjonsferdigheter. Som rådgiver er du en veldig viktig person i møte med elever som blant annet trenger ekstra oppfølging, elever som har det vanskelig, eller elever som trenger faglig tilrettelegging og karriereveiledning. Som rådgiver vil du få ansvar for en portefølje av elever du skal følge opp. Du deltar også i skolens ressursteam og vil jobbe tett med avdelingslederne på de ulike utdanningsprogrammene. 

Rådgiverteamet vårt består i dag av 5 dyktige personer. Vi ser derfor etter deg som vil like å jobbe i team sammen med dem, men som også kan jobbe selvstendig. Du er fleksibel, lærevillig og i godt humør. På Åsane VGS sier vi «sammen gjør vi hverandre gode».

Kvalifikasjonar (overskrift)

* Utdanning frå universitet eller høgskule i relevante fag. (Matergrad)

* Spes.ped i fagkretsen er også ønskeleg

* Kompetanse knyt til yrkesfaglige program
* Kjennskap til utdanningssystemet
* Kjennskap til praksisfeltet og arbeidsmarknaden
* Rettleiingskompetanse og erfaring med vidaregåande opplæring
* Kunnskap om lov, regelverk og offentleg forvaltning
* God munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk

Det er ein føresetnad for tilsetjing at det blir lagt fram politiattest

Vi ser etter deg som er utviklingsorientert, analytisk, har gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsegenskaper og med evne til å bygge relasjonar, du må kunne arbeide strukturert og sjølvstendig.

Du liker å ha omgang med unge menneske og du ønsker, og vil arbeide for, at elevene innan programområda opplever mestring i kvardagen, at dei opplever å lære og utvikle seg i tråd med sitt potensiale.  I den grad opplæringa legg til rette for det, skal ein arbeide for at elevane fullfører, består opplæringa og får lærekontrakt.

Søkeres elevsyn vil bli vurdert, du liker å hjelpe mennesker og finne løsninger i deres kompleks hverdag.

* Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår 
* Lønn etter tariff
* Eit spanande og godt arbeidsmiljø
* Hyggelege kollegaer
 
Andre opplysningar:  

* Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. 
 
* Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Kontaktinformasjon

Jens-Petter Storheim, rektor                        , 90187612

Arbeidsstad

Åsane Senter 52

5116 Ulset

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommuneReferansenr.: 4734529350

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Åsane Senter 52, 5116 Ulset
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Saksbehandler, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329456244
Sist endret
21. nov. 2023 07:21