Miljøfagarbeider

Arbeidsgiver
ASA - ÅSANE VGS, Vestland fylkeskommune
Stillingstittel
Miljøfagarbeider
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Åsane vidaregåande flytta inn i nye lokale august 2020.  Lokala ligg sentralt plasserte mellom Åsane senter og Horisont.  Skolebygningen inneheld mange forskjellige interesseområde i tillegg til vidaregåande skole.  Blant anna bibliotek, tannhelseteneste, rettleiingsteneste og Åsane og Arna kulturkontor.

Ved oppstart august 2023 har vi ca.1000 elevar og 300 deltakarar i vaksenopplæringa i tillegg til fengselsopplæringa. 
Vi tilbyr opplæring innan helse- og oppvekstfag, teknologi og industrifag, elektrofag, byggfag, sal og service, idrettsfag og påbygg til generellstudiekompetanse i tillegg til opplæring i små grupper for elevar med særskilde behov.

Skolen arbeider ut frå visjonen «saman gjer vi kvarandre gode» og vårt mål er at våre elevar gjennom daglege trivsels- og meistringsopplevingar skal oppnå auka motivasjon og lærelyst, slik at dei er best mogleg førebudd for livet vidare.  

Vi har 1 ledig fast stilling som miljøfagarbeider i avdeling elevteneste ved Åsane vgs.

Det er eit vilkår om godkjend politiattest for å bli tilsett i vidaregåande skule.

Søkjarar med brei kompetanse vil bli føretrekt.  Arbeidsoppgåver

Vi har ledig stilling som miljøarbeider ved Åsane VGS.  Vi skal styrke teamet med en ny miljøarbeider tilknyttet elevtjenesten ved skolen. Som miljøarbeider blir du en viktig og synlig person i skolemiljøet.

Arbeidsplassen din er lokalisert i skolens informasjonssenter og du vil bli en del av vårt ansikt utad på skolen. Du vil bidra til at elever og andre som ferdes i skolemiljøet skal ha det trygt og godt.  Du skal være en trygg, positiv og blid person elevene, og andre som måtte komme innom skolen, kan henvende seg til.

Til denne stillingen er det også noen administrative og praktiske oppgaver knyttet til elevdemokrati og ulike arrangementer ved skolen.

Det en fordel om du har kjennskap til videregående skole. Dette er en stilling du i stor grad kan være med å forme sammen med elevtjenesten. Du vil ha stor frihet og må derfor kunne være selvstendig i arbeidet ditt.  Som miljøarbeider må du derfor ha gode kommunikasjon og relasjonsferdigheter.

Kvalifikasjonar (overskrift)

* Erfaring fra arbeid med unge mennesker

* Vite hvordan en takler uforutsette og utfordrende hendelser/episoder

* Har helst fagbrev.  Gjerne høyere utdanning

* Utadvendt, glad i å arbeide med ungdom mennesker, kreativ og initiativrik
* Solid sosial kompetanse
* Kan samarbeide og kommunisere godt med elever, foresatte og kollegaer
* Liker å arbeide i team
* Du er en tydelig voksenperson og er synlig i skolemiljøet

 

* Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår 
* Lønn etter tariff
* Eit spanande og godt arbeidsmiljø
* Hyggelege kollegaer

 

Andre opplysningar:  

* Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. 
 
* Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Kontaktinformasjon

Jens-Petter Storheim, rektor                        , 90187612

Arbeidsstad

Åsane Senter 52

5116 Ulset

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommuneReferansenr.: 4734542328

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Åsane Senter 52, 5116 Ulset
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Helsepersonell, Annet
FINN-kode
329456088
Sist endret
21. nov. 2023 07:21