Førstekonsulent dokumentforvaltning og arkiv

Arbeidsgiver
SVS - Stab for virksomhetsstyring, Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Førstekonsulent dokumentforvaltning og arkiv
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Nordland politidistrikt ved Dokumentforvaltning og arkiv i Stab for virksomhetsstyring (SVS), har vi ledig fast 100% stilling som førstekonsulent (SKO 1408).

Vi søker etter deg som synes arkivfaget er spennende, som har et helhetsperspektiv og som ser utviklings- og forbedringsmuligheter i en organisasjon i stadig endring.

Vi etterstreber å ha høy kvalitet på vårt arkivhold, og å øke arkivbevissthet og -kompetanse i politidistriktet. Faget er i stor utvikling, og dokumentforvaltningen skal ha et fremtidsrettet fokus på digitalisering og utvikling av Nordland politidistrikt. 

Stab for virksomhetsstyring skal bistå politimesteren i gjennomføringen av de sentrale virksomhetsstyringsprosessene i politidistriktet. I staben jobber medarbeidere med oppgaver innenfor virksomhetsstyring, økonomi, eiendom, anskaffelser og materiell, dokumentforvaltning og arkiv, strategisk analyse, strategisk rådgivning, IKT-rådgiving og sikkerhetsledelse.

Dokumentforvaltning og arkiv består for tiden av 4 faste stillinger. Avdelingsdirektør for SVS har personalansvaret for staben, mens arkivleder er faglig leder for medarbeiderne ved dokumentforvaltning og arkiv. Stillingen er stedsplassert i Bodø.

Dersom politiets samfunnsoppdrag engasjerer deg og du synes stillingen høres interessant ut, håper vi å se din søknad!Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i den daglige driften knyttet til politidistriktets hovedpostmottak, journalføring og kvalitetssikring
 • Gi brukerstøtte, råd og veiledning i saksbehandlings- og arkivsystemet WebSak
 • Uttak og kvalitetssikring av offentlig journal
 • Utføre periodisk internkontroll innenfor fagfeltet
 • Bistå med lederstøtte til politimesteren og andre oppgaver pålagt av leder

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på diplom-/bachelornivå
 • God relevant yrkeserfaring/praksis, samt fagbrev i kontor-/administrasjonsfag kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra digitalt arkivarbeid og bruk av sak-/arkivsystem, fortrinnsvis Websak
 • God IKT-forståelse
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønskelige:

 • Kjennskap til lovverk som regulerer offentlig saksbehandling og arkiv
 • Erfaring fra dokument- og arkivforvaltning fra offentlig sektor
 • Erfaring med opplæring og veiledning
 • Kjennskap til politietaten

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, har god ordenssans og er grundig og nøyaktig
 • Du er rustet for et til tider stort arbeidspress, og evner å prioritere oppgavene, men opprettholder likevel høy kvalitet i arbeidet og har god gjennomføringsevne
 • Du har engasjement og interesse for fagfeltet
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, bidrar til et godt arbeidsmiljø og liker å jobbe sammen med andre
 • Du er løsningsorientert, serviceinnstilt og fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (stillingskode 1408),  ltr 43 - 55, fra kr 454 500 - 540 500 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Solvår Texmo, Arkivleder, 90893078

Anita Eriksen, Avdelingsdirektør, 95707733

Arbeidssted

Gidsken Jakobsens vei 14

8008 Bodø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4732521386

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Gidsken Jakobsens vei 14, 8008 Bodø
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon, Rådgivning, Annet
FINN-kode
329454217
Sist endret
21. nov. 2023 07:06