Inaktiv

Overingeniør ved Institutt for bioteknologi

Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Stillingstittel
Overingeniør ved Institutt for bioteknologi
Frist
31.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen 

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig en 100 % fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør. Stillingen omfatter undervisning og veiledning på laboratoriekurs knyttet til utdanninger som tilbys på instituttet, i tillegg til bidrag på forskningsprosjekter. Vi er interessert i en person med godkjenning som bioingeniør, har relevant arbeidserfaring og eventuelt en mastergrad innenfor biomedisin eller annen relevant master.

Institutt for bioteknologi, som for tiden har 30 ansatte, hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, og holder til i Biohus på studiested Hamar. Ved institutt tilbys en bachelorutdanning i bioingeniørfag og en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi. I tillegg har vi en ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med institutt for skog- og utmarksfag.

Det er høy forskningsaktivitet ved instituttet, og et utstrakt samarbeid både med agroindustrien gjennom klyngefellesskapet NCE Heidner Biocluster, og med forskningsinstitusjoner og offentlige instanser både i inn- og utland. Instituttet bedriver også forskning innen human helse i samarbeid med sykehus og offentlige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov. Bioingeniørutdanning ble etablert høsten 2021 og på sikt vil denne etableringen gi mulighet for at noe av forskningen ved instituttet kan rettes mot problemstillinger som er direkte rettet mot det bioingeniørfaglige, som igjen muliggjør økt forskningssamarbeid med relevante fagmiljøer innen helsesektoren.


Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier
 • Tilrettelegge for laboratoriekurs knyttet til instituttets utdanninger
 • Undervise og veilede studenter på laboratoriekurs. Spesielt ansvar for instrumentering og laboratoriekurs innen medisinsk mikrobiologi og/eller patologi.
 • Veilede studenter på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.
 • Bidra i forskningsprosjekter.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 


Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • bioingeniørfaglig kompetanse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med: 

 • lang arbeidserfaring og/eller spesialistutdanning innen medisinsk mikrobiologi og/eller patologi
 • erfaring i undervisning og veiledning av studenter

Personlige egenskaper: 

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»


Vi tilbyr
 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som overingeniør (stillingskode 1087) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her. 


Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen. 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 


Sektor
Offentlig
Sted
Holsetgata 31, 2318 Hamar
Stillingsfunksjon
Ingeniør, Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Rådgivning
FINN-kode
329454125
Sist endret
21. nov. 2023 07:05