Inaktiv

Vikariat som fastlege på Finnøy legekontor

Arbeidsgiver
Kommunal legetjeneste Finnøy legekontor - Stavanger kommune
Stillingstittel
Vikariat som fastlege på Finnøy legekontor
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi har ledig 100 % fastlege vikariat ved Finnøy legekontor med oppstart 1.2.2024. Vikariatet er i utgangspunktet på 6,5 måneder, med mulighet for forlengelse.

Fra 01.02.24 er stillingen tilknyttet Finnøy legekontor, fra 03.04.24 vil 50% av stillingen knyttes til andre kommunale legekontor i Stavanger kommune. 

Finnøy legekontor er lokalisert i vakre omgivelser på Judaberg, ca. 45 minutt fra Stavanger sentrum. Legekontoret driftes kommunalt, med til sammen tre fastleger og en LIS1-lege. De øvrige ansatte er tre sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse. Legekontoret har i tillegg daglegevakt-funksjon for Finnøy. Legesenteret driftes av avdeling for kommunale legetjenester som er organisert i direktør området Helse og velferd, med helsesjef som øverste medisinsk faglige ansvarlige. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om stillingen.

 Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege samt andre relevante oppgaver 
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasienter på listen 
 • Du tilpliktes legevaktsordning i Ryfylke legevakt  

Kvalifikasjoner

 • Gyldig lege autorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon  
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges  
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse  

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål  

Personlige egenskaper

 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  

Vi tilbyr

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjeneste ledd.
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlege tjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.  
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlege utvalg og samarbeidsutvalg  
  Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksis fravær for emnekurs for deg i ny ordning  
 • Hjem-jobb-hjem kollektivordning og gratis bruk av bysykler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale. Stillingskode 852700 Lege/ 852701 Legespesialist

Kontaktinformasjon

Åse Straumstøyl, Seksjonssjef kommunale legetjenester, +4741626611, ase.straumstoyl@stavanger.kommune.no

Sissel Beate Fuglestad, Rådgiver, 47318301

Arbeidssted

Hagavegen 6

4160 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4730830555

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Hagavegen 6, 4160 Finnøy
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Lege, Lege / Allmennmedisin
FINN-kode
329449693
Sist endret
20. nov. 2023 01:50