Inaktiv

HMS leder - vikar

Arbeidsgiver
Finnmark politidistrikt
Stillingstittel
HMS leder - vikar
Frist
26.11.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vår HMS leder skal ut i fødselspermisjon og vi søker derfor etter vikar til stillingen. Stillingen er en del av stab for HR og HMS, som er en av lederstøttestabene i politidistriktet. Stab for HR og HMS har det faglige ansvaret for at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet utføres med god kvalitet og i henhold til lover og forskrifter. I tillegg har stab for HR og HMS ansvar for  å ivareta god kvalitet i kritiske HR-prosesser i distriktet. Staben består i tillegg av utdanningsenheten med praksisstudenter og seksjon for felles tjenestekontor. 

Finnmark Politidistrikt med sine 48 637 kvm er landets største politidistrikt, og dekker en befolkning på ca. 80 000 fordelt på 18 kommuner. Det store geografiske området og Schengengrensen mot Russland gjør Finnmark politidistrikt til en unik arbeidsplass i et unikt område. Finnmark er et eldorado for friluftsinteresserte hvor du har naturen rett utenfor stuedøra, med nordlys i vinterhalvåret og midnattssol på sommeren. Kirkenes i Sør-Varanger har et rikt naturliv med både fjell, vidder, furuskog og skjærgård, i tillegg til et spennende kulturliv. Med flere direkteavganger om dagen til både Tromsø og Oslo er det kort vei til mer sentrale strøk. Les mer om hvordan det er å bo i Kirkenes på www.kirkenes24.no

Som medarbeider i politiet er du en del av en stor og kompleks organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Politiet er en arbeidsplass med fokus på inkludering og mangfold. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Bli med å utvikle et moderne og kompetent politi!Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for HMS og ansvarlig for koordinering og tilrettelegging av HMS arbeidet i distriktet
 • Gi råd og bistå ledere og medarbeidere i HMS-spørsmål
 • Sørge for kontinuerlig forbedring og integrering av HMS i daglig styring og drift
 • Være kontakt mot og koordinere BHT i distriktet
 • Forberede og fremlegge saker for politidistriktets ledergruppe og AMU
 • Bidra aktivt i nasjonale fagnettverk på relevante områder
 • Legge til rette for og følge opp personalomsorgstiltak (bl.a. debriefing etter hendelser, kollegastøtte), helsekrav, individuell tilrettelegging, smittevern og rus- og avhengighetsarbeid
 • Gjennomføre kartlegging av arbeidsmiljø ved behov
 • Utføre HMS-revisjon
 • Koordinere og gjennomføre HMS-opplæring i distriktet

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen HMS eller tilsvarende. Relevant erfaring kan dels kompensere for manglende utdanning
 • Gode kunnskaper i digitale verktøy, herunder digitale arbeids- og samarbeidsflater
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Må kunne klareres for gjeldende sikkerhetsnivå: Hemmelig
 • Relevant erfaring og kompetanse innen HMS arbeid fra store virksomheter er en fordel
 • Erfaring med internkontrolll, risikostyring og HMS system er ønskelig


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til samhandling på tvers i organisasjonen og evne til å skape gode relasjoner
 • Strukturert og systematisk
 • Selvstendig og trygg på deg selv
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne
 • Løsningsorientert og initiativrik
 • Helhetsorientert

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver, fra kr 600.000-750.000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Sissel Rigmor Bækø, 94862611

Arbeidssted

Johan Knudzens gate 2

9900 Kirkenes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmark politidistriktReferansenr.: 4724429483

Stillingsprosent: 100%

Vikar

Startdato: 01.04.2024

Sluttdato: 01.06.2025

Søknadsfrist: 26.11.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Johan Knudzens gate 2, 9900 Kirkenes
Stillingsfunksjon
Ledelse, HR, personal og rekruttering, HMS
FINN-kode
329447875
Sist endret
20. nov. 2023 01:36