Sjukepleiar eller vernepleiar

Arbeidsgiver
Tysnes omsorgssenter
Stillingstittel
Ledig stilling som sjukepleiar
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Tysnes omsorgssenter ligg i nye, fine lokaler, i eit moderne bygg  som stod ferdig i 2017. Me er oppteken av pasientnært
arbeid, og Hospital IT er eit av hjelpemidlane som gjev oss meir kvalitetstid med
bebuarane. 

Tysnes omsorgssenter består av 30 institusjonsplassar, plassar til korttids- og rehabiliteringsopphald og dagsenter for personar med demens. Me har óg ein KAD-plass der det vert gitt tilbod om augeblikkeleg hjelp som alternativ til innlegging på sjukehus.

Heimetenesta er lokalisert i samme bygg, og me har eit tett samarbeid for å sikre gode tenester og eit heilskapleg pasientforløp.

Me har ei stabil og faglig trygg gruppe tilsette med eit godt samhald. Her kan du lese meir om kva me verdsetter i arbeidsmiljøet her hos oss.

No  søkjer etter ein ny kollega med autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar til 100 % fast stilling.

 

For fleire karrieremoglegheiter sjå www.tysnes.kommune.no/ledigestillingar Arbeidsoppgåver

 • Heilskapleg ansvar for pleie- og omsorg relatert til bebuarane.
 • Sjukepleiarfaglege oppgåver og vurderingar.
 • Miljøarbeid og observasjon av ADL-ferdigheiter.
 • Lage og følgje opp pleieplanar og prosedyrar.
 • Deltaking i gruppemøter, dagleg rapportering og ulike fagmøter.
 • Rettleiing av personalet og tverrfagleg samarbeid.
 • Pårørandesamarbeid.
 • Dokumentasjon i CosDoc.  

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar.
 • Relevant erfaring og kjennskap med brukargruppa er eit ønskje.
 • Tverrfagleg forståing - saman yt me best teneste.
 • Gode grunnleggjande datakunnskap.
 • God norskkunnskap, både munnleg og skriftleg.
 • Godkjent politiattest må leggast fram ved tilsetjing.

Personlege eigenskapar

 • Du ser verdien av ei heilskapleg og personsentrert omsorg, og fordelar med aktivitet og mobilisering av brukarane sine ressursar.
 • Du brenn for faget, tek ansvar og arbeider målretta med pasientplanar, og oppfølginga av desse.
 • Du er vennleg og tillitsvekkande, fleksibel, viser initiativ, og er delaktig i utviklinga for godt pasientarbeid og arbeidsmiljø.
 • Du har pågangsmot, har løysingsfokus og gode samarbeidsevner.
 • Personlege eigenskapar vert tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100 %.
 • Turnusarbeid, dag/kveld med arbeid kvar 3. helg.
 • Høgt fagleg nivå i personalgruppa.
 • Løn etter kvalifikasjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar gjennom KLP.
 • Høve for flyttegodtgjerdsel ved fast tilsetjing.
 • Ein arbeidsplass som har eit godt og inkluderande arbeidsmiljø.

 

Mangfaldserklæring
Tysnes kommune ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Me oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Me ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. 

Kontaktinformasjon

Helga Nilsen Boland, Einingsleiar Tysnes omsorgssenter, 951 76 846, helga.n.boland@tysnes.kommune.no

Kristine Trane, Kommunalsjef helse og omsorg, 900 41 561

Arbeidssted

Tysnes omsorgssenter

5685 Uggdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tysnes kommuneReferansenr.: 4732697772

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Tysnes omsorgssenter, 5685 Uggdal
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
329439094
Sist endret
20. nov. 2023 12:35