Vi søker karriereveiledere til Avklaringstiltaket i Bærum

Arbeidsgiver
IFRONT KARRIERE AS
Stillingstittel
karriereveileder
Frist
19.01.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ifront Karriere er en premissleverandør for morgendagens arbeidsliv. Vårt oppdrag har et todelt mål. På den ene siden bidrar vi til samfunnets evne til å inkludere sårbare grupper. På den andre siden veileder vi enkeltpersoner til å bli mer bevisste om egne muligheter og karriere. Ifront Karriere består av tre fagområder og mer enn 250 ansatte. Les mer om oss på våre hjemmesider ifront-karriere.no


 • Motiveres du av å jobbe et sted hvor vi sammen løser et viktig samfunnsoppdrag?
 • Ønsker du deg en jobb hvor du kan kombinere din relasjonelle kompetanse med administrativt arbeid?

Ifront Karriere skal etablere Avklaringstiltaket i Bærum og et nytt lag skal bygges opp. I den forbindelse søker vi etter flere karriereveiledere og en markedsspesialist. Vennligst spesifiser i søknaden hvilken stilling du søker.


Avklaring er et tilbud fra NAV til personer som trenger å få kartlagt og vurdert sine muligheter i dagens arbeidsmarked.


Som veileder i Avklaring vil du treffe personer som av ulike årsaker står utenfor jobb. Du må trives og motiveres av varierte arbeidsdager og høyt tempo. Den rette for oss er selvstendig og selvgående, med god evne til å planlegge egen arbeidsdag. Som veileder vil du ha ansvar for egen portefølje og ansvarlig for at gjennomføringen er i tråd med målsetningen for tiltaket. Vi legger selvsagt til rette for opplæring og samarbeid på tvers i organisasjonen.


Stillingen passer for deg med kompetanse fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet. Har du i tillegg erfaring med avklaring av arbeidsrelatert helse og tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer, så kan dette være jobben for deg.


En stor og viktig del av ditt arbeid vil være kontakt og oppfølging av arbeidsgivere for å sikre at deltakere får mulighet for å prøve seg ut i reelle arbeidssituasjoner i ordinær jobb.


Karriereveileder - ansvar og arbeidsoppgaver:


 • Systematisk, individuell kartlegging av hvordan faglig og sosial kompetanse, helse, ferdigheter, evner og interesser samt andre forhold påvirker deltakernes muligheter for arbeidsdeltakelse.
 • Systematisk kartlegging av deltakers forventninger til å komme tilbake til eller i arbeid.
 • Systematisk kartlegging av hva deltaker opplever som barrierer for å retur til arbeid.
 • Kartlegging av hvilken type tilrettelegging eller bistand deltaker trenger for å stå i arbeid eller kunne gjennomføre et arbeidsmarkedstiltak.
 • Kartlegging av grunnleggende ferdigheter, herunder lesevansker og/eller andre lærevansker, når dette er hensiktsmessig.
 • Bidra med informasjon om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav.
 • Karriereveiledning for valg av realistiske yrkesmål og arbeidsoppgaver.
 • Motivasjons- og mestringsaktiviteter som skal bidra til at deltakerne utarbeider egne målsetninger for å kunne beholde eller skaffe arbeid.
 • Bistå deltakere i å tilegne seg økt innsikt i egne forutsetninger for å kunne få eller beholde arbeid.
 • Nettverksbygging og kontakt med arbeidsgivere for å sikre at deltakere får anledning til å prøve seg i reelle arbeidssituasjoner i ordinært arbeidsliv.
 • Rapportskriving utgjør en stor del av arbeidet, så du må trives med dokumentasjon og skrivearbeid.

Hvilken kompetanse er viktig for denne stillingen:


 • Minimum tre års utdanning fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring fra bransjen kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet.
  • Kompetanse innen yrkes- og karriereveiledning og erfaringer med relevante verktøy på området vil være en fordel.

 • Kunnskap om metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne.
 • Yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området.
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, herunder oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelse.
 • Kompetanse om arbeidsmarkedets mekanismer og behov.
  • Bredt kontaktnett regionalt/lokalt arbeidsmarked er en fordel.
  • Kunnskap om arbeidslivets krav og forventninger, herunder både generelle og yrkesspesifikke krav, samt trender og etterspørsel i arbeidsmarkedet. 


Vi tror dette er deg:


 • Selvgående, initiativrik og strukturert med stor gjennomføringsevne.
 • Analytisk, ser helhet og evner å prioritere.
 • Evne til å beholde roen og overblikket i en hektisk hverdag.
 • Kjennskap til næringslivet i området og god evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner.
 • Systematisk, kvalitetsbevisst og med god evne til å planlegge.
 • God sosial kompetanse samt tydelig og motiverende kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Du har førerkort kl. B og tilgang på bil.

Markedsspesialist - ansvar og arbeidsoppgaver


 • Koordinere markedsarbeidet på avdelingen.
 • Være en aktiv nettverksbygger og pleie relasjoner og samarbeidspartnere i markedet.
 • Sikre tilgang på relevante og egnede utprøvingsarenaer i det ordinære arbeidslivet.
 • Avholde interne markedsmøter.
 • Arrangere markeds- og næringslivsaktiviteter.
 • Gi råd til avdelingen om markedet og bransjespesifikke krav og behov.
 • Jobbe for større avtaler med bedrifter om utprøvingsplasser.

Hos oss vil du jobbe i et kompetansemiljø som setter deling i sentrum. Vi kan tilby et åpent, raust og inkluderende arbeidsmiljø hvor faglighet, kvalitet, høy trivsel, god og effektiv informasjonsflyt er en viktig og selvfølgelig del av arbeidshverdagen. Du vil få god internopplæring og innføring i metodikk og verktøy gjennom vårt Ifront Karriere Akademi.


Vi ønsker oss et team bestående av ansatte med ulik bakgrunn, og vil rekruttere etter en definert sammensetning av kompetanse iht. avtalen med NAV og vår rekrutteringsstrategi. Dette innebærer at vi også ønsker en mangfoldig personalgruppe med hensyn til alder, kjønn og etnisitet.


Intervjuer og ansettelser gjøres fortløpende.


Vi ber om at alle søkere benytter jobbsøkerportalen. Av personvernhensyn ønsker vi ikke søknader tilsendt på e-post.
Sektor
Privat
Antall stillinger
10
Sted
1300 Sandvika
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Konsulent, Prosjektledelse
FINN-kode
329436728
Sist endret
20. nov. 2023 12:21