Seljestad ungdomsskole har ledig 100 % vikariat som

Arbeidsgiver
Harstad kommune Seljestad ungdomsskole
Stillingstittel
Miljøveileder
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi har fra snarest til 30.06.24 ledig 100 % vikariat som miljøveileder.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Følge opp skolens sosialpedagogiske arbeid.
 • Arbeide med elever med behov for ekstra tilrettelegging i skolehverdagen.
 • Du skal i samarbeid med dine kollegaer sørge for at elever mester skolehverdagen og utvikler seg faglig og sosialt.
 • Følge elever i ulike læringsaktiviteter i klassen, en til en og i mindre grupper.

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3.årig høyskoleutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av NOKUT/ HK- irektoratet. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Robust, pålitelig og positiv - evne til å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring og stå i utfordringer over tid.
 • Ta ansvar for egen arbeidshverdag.
 • God kommunikasjons- og veiledningsevne.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

 

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Seljestadveien 60, 9407 Harstad
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Annet
FINN-kode
329436644
Sist endret
20. nov. 2023 12:20