Seksjonsleder Felles tjenestekontor

Arbeidsgiver
Trøndelag politidistrikt
Stillingstittel
Seksjonsleder Felles tjenestekontor
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du være med på å utvikle HR i Trøndelag politidistrikt?
Trøndelag politidistrikt har ansvar for polititjenesten i hele Trøndelag fylke, samt Bindal kommune i
Nordland. Distriktet har om lag 1200 ansatte fra Oppdal i sør til Nærøysund i nord. Politimesterens
hovedsete ligger på politihuset i Trondheim sentrum, der hovedtyngden av stabene har sitt virke.
Politimesteren bistås av tre staber i drift- og ledelse av politidistriktet (Stab for virksomhetsstyring, Stab
for kommunikasjon og Stab for HR og HMS)

Felles tjenestekontor (FTK) er en av tre seksjoner tilhørende stab for HR og HMS i politidistriktet. Hovedoppgaven til felles tjenestekontor er å fordele personellressurser og sørge for at politiet har folk på rett sted til rett tid. Felles tjenestekontor arbeider i tett kontakt med medarbeidere og ledere på de ulike enhetene. 

Felles tjenestekontor har p.t 8 medarbeidere som er stedsplassert på ulike lokasjoner i distriktet. Seksjonen er i gang med ytterligere rekruttering av planleggere. Vi har tjenesteplanleggere med både politibakgrunn og sivil bakgrunn.

 

Seksjonsleder vil ha hovedsete på politihuset i Trondheim.Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativ ledelse og styring av Felles tjenestekontor
 • Personalleder for tjenesteplanleggerne
 • Initiere og realisere tett og konstruktiv dialog med personalledere i politidistriktet
 • Initiere og realisere forutsigbarhet for medarbeidere og ledere i politidistriktet
 • Lede arbeidet med å utarbeide relevante rutiner og retningslinjer
 • Utarbeide og presentere relevante analyser for politimesterens ledergruppe
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Bestått politi(høg)skole
 • Kjennskap til og erfaring med statlig styring
 • Kjennskap til og erfaring med tjenesteplanlegging
 • Relevant ledererfaring med personalansvar
 • Må kunne vise til gode resultater fra tidligere stilling
 • Gode analytiske evner
 • God fremstillingsevne

Ønskelige krav

 • 30 studiepoeng eller mer innen ledelsesfag
 • 3 år ledererfaring eller mer

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Du representerer en inkluderende lederstil hvor resultater oppnås igjennom samspill med andre
 • Du er åpen, lyttende og nysgjerrig i møte med politidistriktets medarbeidere og ledere
 • Du står stødig i arbeidsgiverrollen
 • Du bidrar aktivt i operasjonaliseringen av politidistriktets strategier
 • Du bidrar aktivt i operasjonaliseringen av stabens planer og strategier
 • Du bidrar aktivt med et godt samarbeid internt i stab og med øvrig ledelse på alle nivå
 • Du må kunne jobbe selvstendig innenfor faget med selvstendig beslutningstaking

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg:

 • Sette retning og drive endring
 • Motivere og utvikle medarbeidere
 • Skape resultater i samhandling med andre

Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiavdelingsleder med stillingskode 0326. Lønnsnivå fra kr 820 000-kr 905 000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Fleksibel arbeidstid med muligheter for trening i arbeidstiden. 

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Ella Marie Ingdal

Arbeidssted

Gryta 4

7010 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trøndelag politidistriktReferansenr.: 4715996539

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Gryta 4, 7010 Trondheim
Stillingsfunksjon
Ledelse, HR, personal og rekruttering, Kontor og administrasjon
FINN-kode
329429843
Sist endret
20. nov. 2023 11:36