Inaktiv

Vernepleier/sykepleier til ROP/FACT-team (case-manager)

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Vernepleier/ sykepleier
Frist
01.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Dette jobber vi for i ROP/FACT-teamet

Arbeidet med å utvikle et behandlings- og oppfølgingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser etter ROP/FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er i gang i Moss kommune.

 • Arbeidet har som mål å sikre gode helse- og sosialtjenester til en brukergruppe som ikke nødvendigvis klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende tjenester.
 • Teamet skal tilby oppfølging og behandling til personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser.
 • Ansatte i teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser og hindre innleggelse i sykehus. Arbeidet er recoveryorientert.
 • Teamet skal dra nytte av hverandres erfaringer, arbeide aktivt og tett sammen. Mesteparten av arbeidet vil foregå ambulant.
 • Moss kommune er vertskommune for nytt ROP/FACT-team i samarbeid med Våler, DPS og TSB ved sykehuset Østfold.

Bli del av teamet vårt!

Vi søker deg som er utdannet verne- eller sykepleier til midlertidig prosjektstilling i teamet vårt. Varighet til 31.12.2025.

Hos oss får du

 • Mulighet for å påvirke et team i prosjekt
 • Veiledning i team
 • Samarbeid med engasjerte og dyktige kollegaer med variert kompetansebakgrunn
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling
 • Reell innflytelse over tjenestekvaliteten i din avdeling
 • Man får permisjon fra sin faste stilling under hele prosjektets levetid.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold

Les mer om Moss kommune som arbeidsplass og gode grunner til å jobbe hos oss på våre nettsider. 

Arbeidsoppgaver
Du skal bidra inn i tverrfaglig team som gir flere typer tjenester brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.

Du skal også bidra inn i ambulant oppfølgning av brukere, noe som innebærer:

 • Ivareta brukers fysiske helse og praktiske behov
 • Forebygge tilbakefall/ symptomforverring
 • Styrke ADL-ferdigheter
 • Initiere/ støtte oppom recoveryprosesser, både individuelt og via nettverksarbeid
 • Øke sosiale ferdigheter, motvirke isolasjon
 • Hjelpe bruker til sysselsetting/ meningsfull aktivitet
 • Samarbeid med andre tjenester, både i direkte rundt bruker og på mer overordnet nivå
 • Utarbeide faglige rutiner
 • Bidra med å styrke teamets fungering i prosjektet gjennom blant annet rapportere og evaluering

Arbeidstid

 • Dagtid 

Organisering og arbeidssted

 • Stillingen er organisert i hjemmetjenester, virksomhet Nord 
 • Arbeidssted er Værftsgata 13

Er du den vi ser etter?
 • du har bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie, ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid, rusarbeid eller liknende. 
 • du har klinisk erfaring innen rus og psykisk helse
 • du har gjerne erfaring fra arbeid med ACT/FACT, evt. andre samhandlingsmodeller for målgruppen
 • du har førerkort kl. B

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • engasjement og respekt for brukergruppa.
 • strukturert, fleksibel: tåle at prosjektet endrer seg underveis.
 • robust 

Informasjon om prosess

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Prosjektleder Jenny Kleven tlf: 98906948
 • Avd leder Magnus Løkkevik tlf: 97128745

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår

Avlønning i stillingskode 7174 sykepleier i 6455 vernepleier, med avlønning etter garantilønnstabellen + lokale tillegg. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p. t. etter følgende lønnsstige: 

 • 0-4 års ansiennitet: Kr 500 400
 • 6 års ansiennitet: Kr 510 600
 • 8 års ansiennitet: Kr 520 800
 • 10 års ansiennitet: Kr 571 600 
 • 16 års ansiennitet: Kr 584 100
 • 20 års ansiennitet: Kr 591 100

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg på kr. 15.000 over garantilønn og ytterligere opprykk med 7 000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 22 000 høyere enn ordinær garantilønn).

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig og privat tjeneste i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12. Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss!
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.


Sektor
Offentlig
Sted
Kirkegata 15, 1501 Moss
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell
FINN-kode
329429832
Sist endret
20. nov. 2023 11:35