Helsefagarbeider/sykepleierstudent/ vernepleierstudent 29 % fast - Parkgården avd. 2

Arbeidsgiver
Helse og omsorg, Hamar kommune
Stillingstittel
Parkgården avd. 2 - Helsefagarbeider/sykepleierstudent/vernepleierstudent
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune endrer seg i takt med nye oppgaver og for å imøtekomme endringer i befolkningens behov, medisinsk utvikling og nye arbeidsverktøy. Helse- og omsorgstjenesten har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og tjenester av god kvalitet for de som trenger det. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet å benytte de ressurser, evner og muligheter innbyggerne selv har for å mestre hverdagen. Tjenestene har følgende satsingsområder: Frivillige og pårørende som ressurs, tidlig innsats med tilpasset hjelp, tjenester der folk bor, mestring og deltagelse, tjenester som virker sammen.

Avd.2 er en langtidsavdeling med 28 beboere. Vi er delt inn i 3 arbeidslag, arbeidstid dag/kveld/hver 3. helg, avdelingen har egne nattvakter. 

Vi søker 29 % helgestilling med langvakter

Velkommen som søker hos oss.Arbeidsoppgaver

 • Utøve stell og pleie til brukere i tråd med gjeldende krav
 • Bidra til samarbeid med tverrfaglige instanser og frivillige
 • Bidra til å bygge gode relasjoner med pårørende/pasienter
 • Dokumentere i fagsystemet Gerica

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsefagarbeider eller studenter innen relevant 3-årig utdanningsforløp innen helse
 • Interesse for fagfeltet og gjerne erfaring fra arbeid i helse og omsorg
 • Du må ha gode fremstillingsevner og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig norsk
 • Beherske IKT-verktøy, gjerne erfaring med fagsystemet Gerica

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Være motivert, engasjert og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Være en miljøskaper og inspirator

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler
 • Felles for stillinger i Hamar kommune:
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokkeringer på grunn av attføringsarbeid eller overtallighet.
 • Arbeidstakere ansettes på de vilkår som det fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold/tuberkulinstatus og MRSA status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 • Før tiltredelse i stilling må godkjent politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 fremlegges.

Kontaktinformasjon

Wenche Pedersen, Avdelingsleder, 994 14 744

Arbeidssted

Parkgata 35

2317 Hamar

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hamar KommuneReferansenr.: 4732594051

Stillingsprosent: 29%

Fast

Startdato: 20.01.2024

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Parkgata 35, 2317 Hamar
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
329429828
Sist endret
20. nov. 2023 11:35