Ønsker du å jobbe i omsorgsbolig og er vernepleier / sykepleier?

Arbeidsgiver
Institusjonstjenesten, Hamar kommune
Stillingstittel
Finsalhagen omsorg, 100 % fast stilling- vernepleier
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Da har du mulighet for det på Finsalhagen omsorg som ligger på Ridabu i naturskjønne omgivelser. Finsalhagen omsorg er et nyere bygg med gode fasiliteter for både beboere og ansatte med totalt 28 leiligheter. De som bor på Finsalhagen omsorg betegnes som hjemmeboende, hvor de mottar tilpassede tjenester gjennom hele døgnet. Brukergruppen er variert med både eldre mennesker med kognitiv svikt og brukere med psykisk utviklingshemming. 

Som vernepleier vil du ha vakter med  varierte oppgaver i tillegg til faste gjøremål som skal utføres  i samarbeid med kollegaer med ulike profesjoner. Sykepleiere gis også tilgang til å søke.

Stillingen er primært knyttet til beboere med psykisk utviklingshemming og er en fast 100% stilling med langvakter hver 4 helg med mulighet for noen tilpasninger. 

Hamar kommune har egen lønnsstige for sykepleiere, vernepleiere og 3-årig med krav til ytterligere spesialisering som gir kr. 35 000,- over garantilønn etter hovedtariffavtalen. Arbeidsoppgaver

 • Ivareta brukernes grunnleggende behov i tråd med gjeldende krav
 • Ha et faglig ansvar for beboere med psykisk utviklingshemming
 • Dokumentere i fagsystemet Gerica
 • Være en pådriver for tverrfaglig samarbeid med andre instanser 
 •  Jobbe i et team med sykepleier og helsefagarbeidere
 • Ha ansvar som primær/sekundærkontakt

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som vernepleier evt. sykepleier
 • Interesse for fagfeltet og ønskelig med erfaring innen målrettet miljøarbeid 
 • Ønskelig at du har erfaring med brukere som har en psykisk utviklingshemming
 • Du må ha gode fremstillingsevner, både skriftlig og muntlig norsk
 • Beherske IKT-verktøy, gjerne erfaring med fagsystemet Gerica

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Være utviklingsorientert og fleksibel
 • Være motivert, engasjert og strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evner til å se enkelt-individets muligheter
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
 • Opplæring og veiledning
 • Turnus med langvakter hver 4. helg, med mulighet for noen tilpasninger

Felles for ansatte i Hamar kommune:

 • Lønn etter sentrale avtaler
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokeringer på grunn av attføringsarbeid og
 • overtallighet
 • For stillinger der det er krav om førerkort må dette fremlegges før tiltredelse
 • Arbeidstakere ansettes i Hamar kommune på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling
 • For stillinger som krever politiattest j-f- Helsepersonelloven § 20a annet ledd må attest forevises før tiltredelse

Kontaktinformasjon

Ingunn Holen Solberg, Avdelingsleder, 48277752

Arbeidssted

Finsalvegen 1

2322 Ridabu

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Hamar KommuneReferansenr.: 4732663946

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Finsalvegen 1, 2322 Ridabu
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
329429826
Sist endret
20. nov. 2023 11:35