Sykepleier - 100 % stilling

Arbeidsgiver
N1 ungdom, Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Sykepleier - 100 % Dag/aften, 3. hver helg. Akutt Ungdomspsykiatrisk sengepost N1
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige er delt i 4 avdelinger, hvorav døgn er en av dem. I avdeling døgn er det 3 sengeposter, to for ungdom og en for barn.
Avdeling døgn har ansvaret for døgntilbud/innleggelser i sengepost til barn og
ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Hovedoppgavene er å utrede, diagnostisere, gi
råd, veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For mer informasjon
henvises det til internettsidene www.sus.no.

Post N1 er en akutt allmenn psykiatrisk sengepost for ungdommer mellom 13-18
år. Det er 6 sengeplasser, både til akutt og planlagte innleggelser med
utredning, behandling, tett samarbeid med pårørende og andre instanser. De
fleste innleggelser er akutte fra våre samarbeidspartnere internt på sykehuset,
fastleger, legevakt og privatpraksiser.

Vi søker etter sykepleier, gjerne med erfaring fra ungdomspsykiatri feltet.

Stillingsprosent vil være 100 % med helgearbeid hver tredje helg.

På grunn av et ønske om en balansert kjønnssammensetning i avdelingen oppfordres menn til å søke.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver vil blant annet bestå av observasjon, dokumentasjon og miljøterapeutiske tiltak i henhold til behandlingsplan.
 • Spesifikke prosedyrer knyttet til fag, som f.eks. sondenedleggelse, sprøytesetting, legging av medisiner o.l.
 • Arbeid knyttet til tilrettelegging av daglige aktiviteter for ungdom i avdelingen
 • Jobbe i team med kolleger, pasient og pårørende
 • Fokus på familiearbeid og systemarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Erfaring med å jobbe i relasjon til ungdommer med psykiske lidelser er en fordel.
 • Generell kunnskap til somatiske undersøkelser som røntgen, MR, CT, EEG,og  somatiske prosedyrer som sårstell, nedleggelse av nasogastrisk sonde, im./sc. sprøyte er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk. og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved avsettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som yter tjeneste til mindreårige eller personer med utviklingshemming. Attesten kreves fremlagt før ansettelse foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt i tillegg til relevant fagkompetanse og yrkeserfaring
 • Personen vi ansetter må være uredd, være rolig i krevende situasjoner og ha erfaring med å stå i utfordrende situasjoner over tid
 • Samarbeidsevne, selvstendighet og vilje til kompetanseutvikling

Vi tilbyr

 • Interne/eksterne kurs
 • Fadderordning 
 • MAP- kurs 
 • Veiledning og internundervisning
 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering.
Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett
kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder
dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse
Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Ove Reke Skogen, Assisterende avdelingsleder, 51515121, oeks@sus.no

Odd Sigve Heggland, Leder/fagleder, 51515122, osh@sus.no

Arbeidssted

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

4011 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4733623674

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 29.04.2024

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
329427622
Sist endret
22. nov. 2023 09:21