Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt

Arbeidsgiver
Molde kommune Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Stillingstittel
Sykepleier natt- Kleive omsorgssenter
Frist
14.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Stillingstype

Det er ledig 70,54 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er lokalisert til Kleive omsorgssenter. Arbeidstiden er regulert i turnus med arbeid per tiden på natt og på helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Kleive Omsorgssenter har sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, kjøkken og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administartiv karakter til nærmeste overordna
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • er medansvarlig for at egen og medarbeiderenes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover, forskrifter og kvalitetskrav
 • er ansvarlig for at den pleie som utøves, er i overensstemmelse med enhetens og arbeidsstedets målsetninge

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier i Norge.
 • Kunne jobbe selvstendig og være faglig bevisst
 • Kunne jobbe miljørettet og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges 

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør, sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne.
 • Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving.
 • Kleive- og Skåla omsorgssenter arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev. intervju.

 

Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
RÃ¥dhusplassen 1, 6413 Molde
Stillingsfunksjon
Sykepleier
FINN-kode
329427614
Sist endret
20. nov. 2023 11:20