Inaktiv

Vi søker ny medarbeider

Arbeidsgiver
Målselv kommune à verbygd legetjeneste
Stillingstittel
Sykepleier - Øverbygd legetjeneste
Frist
11.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to avdelinger, Øverbygd legetjeneste og Andslimoen legetjeneste.

Ved Øverbygd legetjeneste har vi ledig et 100% vikariat fra 1. januar 2024 - 29. februar 2024 som sykepleier.

Øverbygd legetjeneste består av avdelingsleder, 3 fastlegeavtaler, 1 LIS -1 lege og 1 årsverk sykepleier (medhjelpere).

Arbeidsoppgaver/ansvar:

  • Laboratoriearbeid
  • Resepsjonsarbeid
  • Skadestue
  • Skiftestue
  • Andre oppgaver som det er behov for i avdelingen

 Krav til søker:

  • Utdanning m/autorisasjon som sykepleier
  • Annen relevant utdanning og erfaring kan komme i betraktning 

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som bl.a. samarbeidsevne, fleksibilitet og initiativ.

Politiattest: 

i h.h.t. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 kreves det politiattest av den som tilsettes.

De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 jfr. § 3-2 må levere helseattest av ny dato før tiltredelse.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

 

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

 

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

 

 

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Holtveien 533, 9334 Øverbygd
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
329421355
Sist endret
20. nov. 2023 10:35