Prosjektleder ved vegutbygging

Arbeidsgiver
Nordland Fylkeskommune
Frist
10.12.2023

Beskrivelse

Prosjektleder vegutbygging – Fv17 Meløy - GlomberganHvem er vi?I seksjon for vegutbygging har vi ledig 100% fast stilling som prosjektleder. Som prosjektleder får du hovedansvaret for å lede planlegging og gjennomføring av vegprosjektet Fv.17 Meløy – Glombergan. Du vi ha det daglige ansvaret for prosjektet og koordineringen av prosjektgruppen. Vegprosjektet er ett bompengefinansiert tunnel- og skredsikringsprosjekt, og vil være hovedfokuset for stillingen i flere år fremover. Etter endt prosjekt vil stillingen inngå i den ordinære bemanningen for seksjonen, med prosjekt- eller byggelederoppgaver knyttet til andre vegprosjekt.Les mer om prosjektet her: Fv. 17 Meløy–Glombergan - Nordland fylkeskommune (nfk.no)Seksjon for vegutbygging består av 32 medarbeidere. Vi er en del av avdeling for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune.Nordland fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med ca 3200 medarbeidere spredt i hele fylket. På vegne av innbyggerne i Nordland forvalter vi felles verdier til felles beste. Gjennom våre medarbeidere skal fylkeskommunen bidra til at Nordland er et attraktivt og inkluderende samfunn hvor folk føler seg velkommen, ønsker å bosette seg og blir boende. Våre kjerneverdier er tillit, åpenhet og lojalitet.  Stillingens ansvars- og fagområde: • Medvirke til utarbeidelse av nødvendige styringsdokumenter
 • Sørge for at fremdriftsplan og kvalitetsplan utarbeides
 • Ansvar for at det utarbeides konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Styre prosjektet i tråd med prosjektbestilling, i prosjekterings- og byggefase innenfor angitte økonomiske rammer og gjeldende fremdriftsplan
 • Sikre at prosjektet organiseres med nødvendig tverrfaglighet og fagkompetanse
 • Kontinuerlig måle utført arbeid opp mot planlagt arbeid, og iverksette tiltak for å sikre prosjektets måloppnåelse
 • Rapportere til faggruppeleder og styringsgruppen for vegprosjektet


Utdanning og erfaring: • Relevant høyere utdanning, minimum tre år. Relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for utdanningskravet
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende prosjekter
 • Det er en fordel med god erfaring innen prosjektledelse
 • Kjennskap til prosjektverktøy brukt i bransjen er forventet


Personlige egenskaper: • Kunne kommunisere og samhandle godt, se løsninger og evne å vise handlingskraft
 • Fremtidsrettet, jobbe målrettet, opptre imøtekommende, ha omtanke for omgivelsene og være tilgjengelig
 • Ha orden og struktur i arbeidet


Sentrale nettsider og dokumenter: • Organisasjonspolitikk
 • Våre nettsider


Som ansatt hos oss får du: • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår


Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom vår hjemmeside.Vi ønsker deg velkommen som søker!

Sektor
Offentlig
Sted
8048 Bodø
Stillingsfunksjon
Ingeniør, Prosjektledelse, Ledelse
FINN-kode
329419202
Sist endret
20. nov. 2023 10:20