Lærar 100% vikariat – Ågotnes skule

Arbeidsgiver
à  ygarden kommune à  gotnes skule
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om avdelinga:  

Ågotnes skule er ein middels stor barneskule på Ågotnes i Øygarden kommune om lag ein halv times køyretur frå Bergen. Ågotnes-området har tilflytting av folk og elevtalet er stabilt/svakt aukande. Skulen stod ferdig til skuleåret 1981/82 og vart påbygd i 1994 og i 2005/2006. Fram til skuleåret 2010/2011 var skulen ein kombinert barne- og ungdomsskule, men er i dag ein rein barneskule. 

Visjonen vår: «Ein god stad å vere, ein god stad å lære». Vi er oppteken av at skulen har eit inkluderande fellesskap som fremjar helse, trivsel og læring for alle. Skulen er ein SUPER!! skule og tek del i programmet «Barneskulen som samfunnsbyggar» 

Arbeidsoppgåver:
 • Spesialundervisning og oppfølging av elevar med særskilte behov 

 • Timeundervisning på 1.-4. trinn.  

 • Bidra til eit lærande fellesskap med elevane og med personalet. 

Kvalifikasjonar:   

 Må ha:

 • Utdanning som er godkjend for undervisning på 1.-7. trinn 

 • Gode digitale ferdigheiter 
 • God framstillingsevne munnleg og skriftleg 

Ønskjeleg med:

 • Formell spesialpedagogisk kompetanse 

 • At ein har erfaring frå spesialpedagogisk undervisning i skulen 

 • At ein har kompetanse i eitt eller fleire undervisningsfag på barnetrinnet 

Personlege eigenskapar:

 • Du er ein god og tydeleg klasseleiar. 

 • Du er engasjert i korleis ein kan skape eit god læringsmiljø, der både elevar og kollegaer lærer og utviklar seg. 

 • Du er positiv og samstundes lojal mot felles avgjersler. 

Anna: Ledig frå 29.01.2024 og ut skuleåret 2023-2024.

Vi tilbyr: 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar  

 • IA-bedrift  

 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer  

 • Interessante utfordringar  

 • Høve til fagleg og personleg utvikling 

Kontakt:  

Tore Foldnes 
Rektor Ågotnes skule 
Telefon: 55097804 eller 47235162 

Magne Abelsen 
Avdelingsleiar Ågotnes skule 
Telefon: 55097803 eller 41206160 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
à  ygarden rà ¥dhus, Foldnesvegen 1, 5354 Straume
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329415282
Sist endret
20. nov. 2023 11:50