Helsefagarbeider

Arbeidsgiver
Institusjon og heldøgns omsorg, Meløy kommune
Stillingstittel
Helsefagarbeider
Frist
05.12.2023

Beskrivelse

Er du en helsefagarbeider med pågangsmot? Har du et tydelig faglig engasjement og et ønske om videre fag og karriereutvikling?
Liker du rå natur med majestetiske fjell, utsikt over havet, nordlys og sene kvelder med midnattssol?  Da oppfordrer vi deg til å søke på ledig stilling som helsefagarbeider hos oss ved Meløy helse og velferdssenter i Meløy.

Om stillingen:
På Meløy helse- og velferdssenter har vi startet jobb med oppgaveglidning, eRom og kvalitetstavle. Den store variasjonen av arbeidsoppgaver og fagområder gjør at du som helsefagarbeider har store muligheter for karriereutvikling i Meløy kommune. Innen helse- og omsorgsfeltet er det sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid mellom de forskjellige yrkesgruppene. For at du som nytilsatt skal trives hos oss har vi fokus på at du får ansvar, blir myndiggjort og får være med på å videreutvikle tjenesten gjennom fokus på god opplæring og ivaretakelse av alle nye ansatte. Innføring av velferdsteknologi byr hver eneste dag på spennende arbeidsoppgaver og givende menneskemøter. 

Vi søker nå etter 30 % helsefagarbeider i fast stilling ved Meløy helse og velferdssenter, med ønske om snarlig tiltredelse. 

Meløy helse- og velferdssenter har følgende tjenester:
1 etg: Legetjenester, ergo- og fysioterapitjenester, samt institusjonskjøkken.
2 etg: Korttidsavdeling og somatisk langtidsavdeling - 22 plasser inklusiv dialyse, 2 KAD plasser, 8 rehabiliteringsplasser og 11 langtidsplasser geriatri.
3 etg: 10 plasser demens og alderspsykiatri og 12 langtidsplasser geriatri.
4 etg: 8 omsorgsboliger. Alle beboerne har enerom med bad, og hver av boenhetene har sitt eget kjøkken og felles stue.

Vi er opptatt av at du skal trives på fritiden så vel som på jobb. Meløy er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, ca 12 mil sør for Bodø. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer og 755 øyer, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer og lokalsamfunn med et stort hjerte. Kommunen har mange fritidstilbud og byr på mulighet for fisketurer, fjellturer, isbrevandring, bading på kritthvite strender, hestesport, hundesport, frisbeegolf, e-sport, alpinbakke, squash-hall, kino, fritidsbad – allsidige og varierte aktiviteter for både barn og voksne.

Vi ønsker å utvikle morgendagens velferdstjenester etter målsetting om at enkeltmenneske er mester i sitt eget liv, og vi ønsker DEG til å bygge fremtidens helse- og velferdstjenester sammen med oss!   

Stillingen er lokalisert i 2. etasje med 12-timersvakter hver 3. helg. Arbeidsoppgaver

 • Utøve pleie i overensstemmelse med yrkesetiske retningslinjer, avdelingens målsetninger og verdigrunnlag ut fra egne faglige kvalifikasjoner
 • Legge til grunn kunnskapsbasert praksis i eget klinisk arbeid ved å trekke inn fagkunnskap, forskning og egen praksiserfaring i arbeidshverdagen
 • Kartlegge, journalføre, iverksette og prioritere nødvendige tiltak ut fra pasientens behov
 • Fortløpende tilegne seg kunnskap om og følge avdelingens rutinebeskrivelser for å ivareta pasientsikkerheten i egen arbeidsutøvelse
 • Samarbeide tett med pasienten og deres pårørende i utøvelsen av tjenestetilbudet for å ivareta pasientens rett til brukermedvirkning
 • Samarbeid med kollegaer i avdelingen, overordnet ledelse, andre faggrupper og samarbeidspartnere
 • Arbeide tverrfaglig og innhente andre faggruppers bistand når det er nødvendig for å ivareta pasientens behov
 • Utføre nødvendige oppgaver i tråd med avdelingens internkontrollsystem
 • Undervise og/eller veilede kollegaer, nyansatte, studenter, elever/lærlinger
 • Bidra til god omdømmebygging av egen tjeneste i møte med pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Medansvar for et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Elever/studenter i et helsefaglig utdanningsløp eller andre med relevant erfaring vil vurderes og vil kunne gis ansettelse med inntil ett år dersom vi ellers ikke har søkere med ansøkt helsefagarbeiderkompetanse.
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til, og erfaring fra bruk av kommunens fagsystem (Gerica, Compilo, Digipro helse, VAR). 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Utenlandske søkere må kunne dokumentere bestått norskopplæring på minimum nivå B2

Personlige egenskaper

 • Du har godt humør
 • Du er god til å motivere og veilede
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og nysgjerrig
 • Du er engasjert
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst
 • Du evner å arbeide strukturert og selvstendig
 • Du ønsker å gjøre en positiv forskjell i beboers hverdag
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Støttende ledelse og dyktige kollegaer
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Mulighet til å være med å utforme en personsentrert helse- og velferd
 • Varierte og lærerike arbeidsdager
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Vi er behjelpelig med å skaffe til veie barnehageplass ved ledighet og behov
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter.  Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Annet:

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn

Kontaktinformasjon

Hanne Lore Rosting Sagen, Enhetsleder, 940 56 939, hanne.sagen@meloy.kommune.no

Arbeidssted

Gammelveien 16

8150 Ørnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Meløy kommuneReferansenr.: 4734328040

Stillingsprosent: 30%

Fast

Søknadsfrist: 05.12.2023


Sted
Gammelveien 16, 8150 Ørnes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
329409767
Sist endret
20. nov. 2023 09:06