Inaktiv

Fysioterapeut vikariat 40 - 100%

Arbeidsgiver
Kvinnherad kommune Ergo og fysioterapi
Stillingstittel
Fysioterapeut vikariat 40 - 100%
Frist
26.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Omtale av stillinga 

Vi har ledig eit vikariat i 100 % stilling som fysioterapeut. Stillingsstorleik kan tilpassast, men med minst 40 % stilling. Søkjarar som kan arbeide i større stillingsstorleik vil bli føretrukne.  

 

Arbeidsstad er 2 dagar per veke i Rosendal og 3 dagar per veke på Halsnøy. Ved tilsetting i lågare stillingsstorleik vil Rosendal verta prioritert. Arbeidet består av rehabiliteringsoppgåver på Rosendalstunet og Halsnøytunet, samt kurativt arbeid individuelt og i grupper. 

 

Vikariatet har oppstart i veke 50 med varigheit ut veke 3 i 2024, men det kan bli mogleg med utviding i heile eller deler av stillinga.  

 

Stillinga er plassert i sektor for Omsorg, helse og sosial i eining for Aktivitet og rehabilitering. Eininga har ansvar mellom anna for frisklivssentral, dagaktivitetstilbod, støttekontaktteneste, ergo- og fysioterapi, varmebasseng og hjelpemiddel.  

 

Eining Aktivitet og rehabilitering tilbyr hjelp, støtte og rettleiing til enkeltpersonar og grupper med føremål å betre helse, livskvalitet og eigenmestring. Vi spør «Kva som er viktig for deg» og støttar deg på vegen mot dine mål! Vi tilbyr helsefremjande aktivitetar, lærings- og meistringskurs, behandling, tilrettelegging, rettleiing, rehabilitering og habilitering. 

 

 

Kvalifikasjona

- Offentleg godkjent fysioterapeut  

- Det er eit føremon med god kjennskap til journalsystem Physica og Visma Profil 

- God skriftleg og munnleg norsk framstillingsevne 

- God brukarkompetanse innanfor IKT, inkludert bruk av relevante program som Teams 

- Førarkort for bil. 

 

 

Vi legg vekt på personlege eigenskapar som: 

- Evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team. 

- God kommunikasjon- og samarbeidsevne  

- Vere løysingsorientert og fleksibel. 

 

 

Vi tilbyr:

Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver 

Høy grad av sjølvstendig arbeid 

Eit godt arbeidsmiljø 

Fleksibel arbeidstid 

Gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar 

Løn etter avtale 

 

Du kan senda inn søknad og CV via nettsida www.kvinnherad.kommune.no. Me gjer merksam på at CV vert nytta i  

utvida søkjarliste. Vitnemål og attestar må takast med på et eventuelt intervju. 

 

Dersom du ynskjer å reservera deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette opplysast om og grunnast i  

søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bede om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Du vert varsla  

om ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. 

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329409761
Sist endret
20. nov. 2023 09:05