Inaktiv

Er du læreren til 4.-7. trinn hos oss?

Arbeidsgiver
Blommenholm skole, Bærum kommune
Stillingstittel
Lærer
Frist
01.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden?

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen?

I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen - læring i det 21. århundre. Vi ønsker, til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.

Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig vil noe med innsatsen sin. Å få være del av dette laget gir gode muligheter for deg med rett kompetanse. Vi deler alle en vilje til å bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre.
Bli med og sett spor.

Blommenholm skole ligger med nærhet til både sjøen og grønne lunger - et idyllisk sted å gå på skole. Skolen åpnet i 1963, og skoleåret 2023/24 har vi 311 fantastiske elever fra 1.-7. trinn. Vi er ca. 50 ansatte som har ansvaret for elevene i skole og SFO. Vår visjon er "Glede gjennom mestring".

Vi har implementert iPad som læringsverktøy i alle klasserom og for alle elever. Det er spennende og utviklende å utforske muligheten i det teknologiske klasserommet.  Fra 1. mars og ut skoleåret 23/24 har vi behov for en lærer som kan dekke opplæringen i fag som matematikk, kunst og håndverk, kunnskapsfag og musikk. Det er ønskelig med undervisningserfaring innenfor grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i tillegg til kompetanse og ferdigheter innenfor kunst- og håndverksfaget. Stillingen er i utgangspunktet en 100% stilling, men den kan også fordeles mellom 2 ansatte i til sammen 100% stilling. Stillingen er i første omgang et vikariat ut skoleåret 23/24, men hele eller deler av stillingen kan også være aktuelt å forlenge ved overgangen til skoleåret 24/25.Arbeidsoppgaver

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeide med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfagene
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • god på å bygge relasjoner
 • god til å kommunisere
 • lærevillig
 • en lagspiller

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinns lærere, tillegget kommer evt i tillegg til kontaktlærertillegg. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen. Det gis tilsvarende tillegg, samme kriterier, for 2.-4. trinn. Satsene er da kr 15 000 for 2. trinn, kr 10 000 for 3. trinn og kr 5 000 for 4. trinn
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

 

Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

Kontaktinformasjon

Håkon Kjetil Brekkhus, Rektor, 907 81 550

Arbeidssted

Halvorsens vei 2

1365 Blommenholm

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bærum kommuneReferansenr.: 4732609517

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.03.2024

Sluttdato: 31.07.2024

Søknadsfrist: 01.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Halvorsens vei 2, 1365 Blommenholm
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329406308
Sist endret
20. nov. 2023 08:35