Inaktiv

En skole for livet - sammen om trivsel, mestring og mangfold

Arbeidsgiver
Bryn og Hammerbakken skole, Bærum kommune
Stillingstittel
Lærer
Frist
30.11.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden? Bryn og Hammerbakken skole er en skole for livet - sammen om trivsel, mestring og mangfold.

Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kan en stilling hos oss være midt i blinken for deg.


I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring og tilpasning til samfunnsutviklingen - læring i det 21. århundre. Vi ønsker, til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.

Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være del av et godt faglig og sosialt profesjonsfellesskap som virkelig vil noe med innsatsen sin. Å få være del av dette laget gir gode muligheter for deg med rett kompetanse. Vi deler alle en vilje til å bidra til å åpne dører mot verden og fremtiden for elevene våre.
Bli med og sett spor.

Bryn og Hammerbakken skole er en barneskole med to avdelinger. Skolen har ca. 420 elever (1. - 7. trinn) hvor ca. 90 hører til avdeling Hammerbakken (1. - 4. trinn). Ledelsen består av rektor og tre avdelingsledere, hvorav en har funksjonen assisterende rektor.

Vi har en flott og variert elevgruppe. Skolen vår er en skole som preges av godt miljø, samhold og trivsel blant ansatte, elever og hjemmene. En av våre styrker er gode relasjoner mellom elever og ansatte. Vi er opptatt av, og gode på, systematisk arbeid med både elevenes faglige utvikling og psykososiale miljø, i tillegg til personalets trivsel på jobb. Samarbeidet mellom ledelse og personalet preges av tillit, respekt, åpenhet og felles mål om elevenes faglige og sosiale utvikling. I fellesskap er vi i konstant utvikling av skolen vår. Skolens visjon er - En skole for livet - sammen om trivsel, mestring og mangfold. Vi har flotte og varierte uteområder som elever og ansatte har stor glede av og utnytter til både undervisning og i friminutt. Lærerne våre er gode på uteskole og til å ta i bruk det andre klasserommet. Vi omfavner fagfornyelsen og verdsetter fokuset på relevans, tverrfaglighet og aktiv læring. På skolen vår tenker vi hele teamet rundt hele trinnet, der vi deler på oppgaver, gleder og utfordringer i hverdagen og eier elevene i fellesskap. Vi er opptatt av å utnytte de ulike styrkene vi har, til elevenes beste.

Vi er en praksisskole, tilknyttet OsloMet.
Vi har en facebookside hvor vi aktivt deler glimt fra vår hverdag, ta en titt her: https://www.facebook.com/brynhammerbakken.no

Vi ligger tett inntil Kolsås T-banestasjon (10 minutter å gå) og har god bussforbindelse til resten av Bærum og Oslo.

Vi søker etter grunnskolelærer 1-7/allmennlærer med basisfag i sin fagkrets. Skoleåret 2023/2024 blir rollen ressurslærer på småskolen. Oppstart: Så raskt som mulig.Arbeidsoppgaver

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Planlegge og lede elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen og formell utdanning i undervisningsfagene
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Stillingen krever krever gode norskkunnskaper. Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du minimum ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Motivert av det viktige læreroppdraget
 • Villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • God på å bygge relasjoner
 • God til å kommunisere
 • Lærevillig
 • En lagspiller

Vi tilbyr

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Det gis tilleggslønn på kr 20 000 per år til grunnskolens 1. trinns lærere, nevnte tillegg kommer i tillegg til eventuelt kontaktlærertillegg. Tillegget gis for perioden vedkommende innehar oppgaven. Det forutsettes at minst 70 % av stillingen er på 1. trinn og at vedkommende underviser i basisfagene norsk og matematikk. Tillegget gis forholdsmessig etter stillingsstørrelse og gis kun til de som er kvalifisert for stillingen. Det gis tilsvarende tillegg, samme kriterier, for 2.-4. trinn. Satsene er da kr 15 000 for 2. trinn, 10 000 for 3. trinn og 5 000 for 4. trinn
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

 

Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse

Kontaktinformasjon

Pernille Claussen Bjørkelund, Avdelingsleder, 97593311

Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug, Rektor, 95228551

Arbeidssted

Bryn Skolevei 7

1348 Rykkinn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bærum kommuneReferansenr.: 4733623470

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 30.11.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Bryn Skolevei 7, 1348 Rykkinn
Stillingsfunksjon
Ledelse, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329406304
Sist endret
20. nov. 2023 08:35