Rådgiver regnskap (122/23)

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Rådgiver regnskap (122/23)
Frist
11.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

NTNU er inne i en spennende utvikling og er en organisasjon med et budsjett på 9 milliarder kroner og ca. 9 000 medarbeidere. NTNUs økonomifunksjon har en visjon om å bli Norges mest veldrevne økonomifunksjon innen offentlig virksomhet for å støtte opp under NTNUs forskning, utdanning formidling og nyskaping.

Seksjon for regnskap og prosjektøkonomi består av ca. 30 ansatte, som leverer regnkapstjenester til hele NTNU. Seksjonens ansvarsområder er regnskap, prosjektøkonomi, behandling av inn- og utgående faktura og økonomitjenester for EU-prosjekter. Seksjonen er en del av økonomiavdelingen ved NTNU. Økonomiavdelingen har ca. 60 ansatte.

Seksjonen har et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen regnskapsområdet. Vi ønsker nå å styrke teamet som jobber med regnskapsrapportering og kontroll av regnskapet både internt og eksternt.

Hovedoppgave i stillingen vil være ansvar for oppfølging av NTNUs anleggsregister. I oppgaven ligger ansvar for ajourhold, avstemming og rutiner knyttet til anleggsregisteret. Dette krever aktiv dialog med de som følger opp anlegg ved våre enheter i organisasjonen.

Du inngår i et team som jobber med varierte oppgaver innen regnskap og prosjektøkonomi og du vil kunne bli tillagt øvrige arbeidsoppgaver utfra teamets behov og din kompetanse.

Du vil opparbeide deg en spisskompetanse innen statlig regnskapsføring, og bli en viktig bidragsyter til videreutvikling av de prosessene teamet har ansvaret for.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef i Seksjon for regnskap og prosjektøkonomi. Arbeidssted er i Trondheim.


Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av anleggsregister
 • Øvrige regnskapsrelaterte oppgaver, som blant annet kan innbefatte arbeid med
  • Periodeavslutning
  • Ekstern rapportering
  • Merverdiavgift
  • Internkontroll
  • Brukerstøtte regnskap og prosjektøkonomi

Kvalifikasjonskrav
 • Det kreves høyere økonomisk utdanning på minimum bachelor-nivå. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.
 • Behersker norsk som arbeidsspråk
 • Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy

Ønskede kvalifikasjoner 
 • Erfaring med regnskapsarbeid fra UH-sektoren er en fordel
 • Erfaring med service/brukerstøtte
 • Erfaring med systemer for regnskap
 • Gode excel kunnskaper
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper 
 • Du høy grad av serviceinnstilling og er flink til å bygge relasjoner
 • Du har interesse for økonomi og regnskapsarbeid
 • Du er en lagspiller som liker å spille andre gode
 • Du tar initiativ og kan jobbe selvstendig
 • Du er strukturert og systematisk
 • Du kommuniserer godt, muntlig og skriftlig
 • Du trives med å håndtere mange oppgaver samtidig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler

Lønn og vilkår 

Stillingen som rådgiver (kode 1434). For spesielt godt kvalifiserte søkere kan innplassering som seniorrådgiver (kode 1364) vurderes. Stillingen lønnes normalt fra kr. 620 000,- til kr 720 000,-pr. år avhengig av kvalifikasjoner.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og elektronisk lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til seksjonssjef Knut Arne Kissten, knut.kissten@ntnu.no, tlf. 91897013

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. 
Søknaden merkes med NTNU nr.122/23

 Søknadsfrist:11.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap, Økonomi og regnskap / Regnskap, Økonomi og regnskap / Controller
FINN-kode
329404543
Sist endret
06. des. 2023 12:50