Inaktiv

Driftsoperatør Austevoll vidaregåande skule

Arbeidsgiver
ORO - Vestland fylkeskommune
Stillingstittel
Driftsoperatør
Frist
24.11.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vestland fylkeskommune(VLFK) har ansvar for å utvikle Vestlandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar. Samla areal på eigedomsmassen er ca. 800.000 m², og utgjer vidaregåande skular, tannklinikkar, kollektivanlegg, kultur- og administrasjonsbygg. Eigedomsavdelinga har totalt ca. 380 tilsette. Av desse er ca. 40 tilsette ved kontoret i Bergen.

Det er ledig ny fast 100 % stilling som driftsoperatør ved Austevoll vidaregåande skule. Driftsoperatør vil rapportere til områdeleiar. Den som vert tilsett  får opplæring i drift og vedlikehald av dei tekniske anlegga ved Austevoll vidaregåande skule.

 Arbeidsoppgåver

- Drift og vedlikehald av bygg, tekniske installasjonar og utomhusanlegg.
- Følgje opp mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekt.
- Vera byggeigar sin representant på bygget ved innkjøpte tenester tinga av Eigedomsseksjonen.
- Utføre mindre serviceoppgåver opp mot bruker etter retningslinjer gitt frå Eigedomsavdelinga.
- Andre oppgåver knytt til drifta.

Kvalifikasjonar

- Fagbrev fortrinnsvis som røyrleggjar, elektrikar, automatikar eller anna relevant erfaring innan bygningsdrift.
- Kunnskap om tekniske installasjonar og bruk av SD-anlegg.
- Kunnskap om internkontroll innan brann, elektro, tekniske installasjonar, HMT og ytre miljø.
- Praktisk yrkeserfaring er ynskjeleg men nyutdanna med fagbrev kan også søkje.

Personlege eigenskapar

- Gode evner til kommunikasjon, vere kreativ, påliteleg, initiativrik og serviceinnstilt.
- Ha evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og samarbeide godt med andre i fylkesadministrasjonen.
- God datakunnskap og kjennskap til databaserte styringsverktøy.

Vi tilbyr

- Spanande oppgåver i eit tverrfaglig miljø
- Engasjerte og dyktige medarbeidarar
- Gode moglegheiter for faglig utvikling
- Gode pensjonsordningar.
- Løn etter avtale

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste

 

Kontaktinformasjon

Steinar Lexander, Områdeleiar, 93216567, steinar.ove.lexander@vlfk.no

Arbeidsstad

Sauganeset 18

5392 Storebø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommuneReferansenr.: 4724103760

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 24.11.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Sauganeset 18, 5392 Storebø
Stillingsfunksjon
Driftsoperatør/vaktmester, Teknisk personell, Ingeniør
FINN-kode
329403090
Sist endret
20. nov. 2023 08:05