Maskinpasser/lettmatros og maskinsjef M4 i sambandet Stavanger-Byøyene-Hommersåk, p.t.  MS Medstraum

Arbeidsgiver
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 AS
Stillingstittel
Maskinpasser/maskinsjef Stavanger-Byøyene-Hommersåk, p.t. MS Medstraum
Frist
01.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!

Fjord1 skal frå 1.1.2024 drifte sambandet Stavanger-Byøyene-Hommersåk.

Vi oppfordrar spesielt maskinistar med M4 om å søkje på stillinga. Dette er ein strålande moglegheit for maskinistar med M4 å tjene seg opp fartstid som maskinist.

Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av. Oppstart januar/februar 2024

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!Arbeidsoppgåver

 • Sørge for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i samsvar med krav
 • Vedlikehalde maskineri/komponentar
 • Bidra til at tryggleikstyringssystemet blir fulgt og at det er i samsvar med ISM koden
 • Oppgåver i naudsituasjon ihht. "Aarminstruks", samt sikre at personell som har oppgåver i maskin i ein naudsituasjon får
  opplæring og trening i sine oppgåver
 • Oppdatere og ajourholde jobbskildringar i vedlikehaldssystemet
 • Arkivering og vedlikehold av fartøyet sine teikningar og tekniske manualar
 • Halde dagleg oversikt over beholdning og forbruk av brennolje, smøreolje og ferskvatn
 • Føre maskindagbok/kladd og oljedagbok i samsvar med interne og eksterne krav
 • Budsjettering, oversikt og bestilling av reservedelar og utstyr innan sitt ansvarsområde
 • Sørge for at stoffkartoteket er tilgjengeleg og oppdatert, og sørge for at påbudt verneutstyr blir brukt
 • Sørge for reinhald og brannførebygging innan sitt ansvarsområde, samt at kjemikaliar blir lagra etter prosedyre/forskrift
 • Gje opplæring til personell som skal gjere teneste som maskinpassar om bord

Kvalifikasjonar

 • Minimum 3 års tenestetid i maskin eller anna relevant praksis, herav minst 6 månadar praksis i maskin
 • Kvalifikasjonsbevis for brubesetning på hurtiggåande fartøy (Fjord1 kan være behjelpeleg med anskaffelse)
 • Sikkerheitskurs i henhald til kvalifikasjonsforskrifta
 • Krise- og passasjerhandteringskurs
 • Gyldig helseerklæring
 • FSE e-læring

Personlege eigenskapar

 • Forståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsetnadar
 • Evne til å arbeide tett med andre mennesker over tid
 • Godt humør
 • God kommunikasjonsevne
 • Fleksibel
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Maskinistforbundet
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar
 • Skiftordning
 • Hybelordning

Kontaktinformasjon

Alicja Walczak, Bemanningskoordinator, alicja.walczak@fjord1.no

Sigrunn Hellebust, sigrunn.hellebust@fjord1.no

Arbeidsstad Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Fjord1 ASReferansenr.: 4733056222

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 01.12.2023


Sektor
Privat
Stillingsfunksjon
Annet, Teknisk personell, Maskinfører og -operatør
FINN-kode
329403024
Sist endret
20. nov. 2023 08:05