Barnevernkonsulent

Arbeidsgiver
Omsorg, barnevernet, Oslo kommune, Bydel Sagene
Stillingstittel
Barnevernkonsulent
Frist
05.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Sagene barneverntjeneste har 48 årsverk, og er organisert i spesialistmodell med seks team. Alle team ledes av en seksjonsleder. Team som jobber med saksbehandling, har en egen fagkonsulent. 

Barneverntjenesten har tidligere implementert Kvello metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko, og denne faglige forankringen tar vi med oss i overgangen til nytt fagsystem, Modulus barn. Vi har fokus på identifikasjon av risiko og beskyttelsesfaktorer og familiens egne ressurser. Vi vektlegger målrettet og strukturert jobbing. Vi bruker tid på å snakke med barn og etablere en relasjon i alle faser av barnevernssaken. Barnets medvirkning er et av fokusområdene våre, og vi arbeidet med å implementere Oslo standard for samarbeid med barn. 

Fagutvikling og kompetanseheving er viktig, og alle ansatte skal delta aktivt i dette. Barneverntjenesten er inne i en svært viktig tid med utviklingsarbeid og nytt lovverk.
Sagene barneverntjeneste jobber med å nå målet om gjenforening mellom barn og deres familier der det er til barnets beste. Vi har to egne familieveiledere som jobber aktivt med dette, men vi har også et høyt fokuserer på bruk av Familieråd som beslutningsmodell.

Barneverntjenesten er opptatt av barnets stemme og medvirkning i alle ledd i barnevernssaken. 

Barnevernsfaget er stadig under utvikling og det stilles høye krav til den enkelte kontaktperson.

Sagene Barneverntjeneste har ledig stilling som barnevernkonsulent på team omsorg. Hovedoppgaven vår er å følge opp barn som bor utenfor hjemmet enten i fosterhjem, institusjon eller ettervernstiltak. Vi har fokus på målrettet arbeid både når det gjelder oppfølging av barnet, biologisk familie, fosterhjem/ institusjon og barnets nære nettverk med barnets beste i fokus. 

Bydelens arbeidsplasser skal preges av mangfold, vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søkeArbeidsoppgaver

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester

Oppfølging av barn som bor i fosterhjem / institusjon

Veilede og bistå fosterhjem i deres oppdrag

Følge opp barnets utvikling etter flytting og gjøre vurderinger knyttet til samvær og gjenforening

Følge opp biologisk familie og nettverk etter at barnet har flyttet ut. Skrive planer med familien som kan legge grunnlag for en gjenforening. 

Gjennomføre familieråd og nettverksmøter

Ta ansvar for å fremme og behandle saker i Fylkesnemnd, Tingrett og Lagmannsrett.

Det vil være noe reisevirksomhet knyttet til stillingen. Barna som følges opp bor over hele landet.

Kvalifikasjoner

3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom

Annen relevant utdanning fra høgskole eller universitetsnivå kan vurderes

Erfaring fra barneverntjenestens 1. linje, fortrinnsvis fosterhjemsarbeid

Kompetanse og erfaring med Kvello metodikk, DCM (barnesamtalen) og Familieråd er et ønske

Veilederkompetanse er ønskelig

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Kunnskap og ferdigheter om barnevernfaglig metodikk og forvaltning

Førerkort, klasse B er en fordel på grunn av reisevirksomhet i arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper

Du er god på å snakke med og etablere kontakt med barn og ungdom 

Du er god på å vurdere barnets beste og vekte barnets stemme i de barnevernfaglige vurderingene

Du har gode samarbeidsevner og kan etablere tverrfaglig samarbeids i den kommunen barnet bor.

Du er målrettet og strukturert og forholder deg til frister

Du kan holde hode kaldt selv om det er mange arbeidsoppgaver og høye krav i perioder

Du er glad i endringsarbeid og har evne til å stå i prosesser

Du er fleksibel, selvstendig, engasjert og ansvarsbevisst

Du bidrar positivt inn i kollegagruppen

Vi tilbyr

En veldrevet barneverntjeneste med høyt faglig fokus og godt arbeidsmiljø

Avdelinger med særskilt fokus på utvikling av kompetanse innenfor sitt område

Omsorgsteamet har to egne familieveiledere som samarbeider tett med kontaktpersonene

Spennende og utfordrende oppgaver

Oppfølging fra leder og fagkonsulent

Ekstern gruppeveiledning

Avtale om bruk av fleksibel arbeidstid

Lønnstrinn 33 - 42

Stillingen er ledig fra 1. januar. 

Kontaktinformasjon

Ingrid Richter Jordfald, 46804634

Arbeidssted

Vitaminveien 4

0483 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4732917662

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 05.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Vitaminveien 4, 0483 Oslo
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog, Sosionom, Omsorg og sosialt arbeid
FINN-kode
329403019
Sist endret
20. nov. 2023 01:21