Grønebakkane bustader

Arbeidsgiver
à  ygarden kommune Grà ¸nebakkane bustader
Stillingstittel
3 faste helgestillingar 21 - 25%
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med Kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Om avdelinga:

Grønebakkane bustader yt heildøgns omsorgstenester til  personar med psykisk utviklingshemming.
Vi har som målsetting å bidra til at den einskilde bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag, kor trivsel, sjølvråderett, tillitsskapande arbeid og meistring vert lagt stor vekt på. Vi er ei flott og tverrfagleg personalgruppe beståande av vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeutar, helsefagarbeidarar og assistentar. Bustadene ligg sentral på Skogsvåg nær offentleg transport og Kommunedelsenter.

Det er ledige 3 faste helgestillingar 21-25% stilling. Vaktene er kombinert 7,5 timars vakter og langevakter

Arbeidsoppgåver

  • Målretta miljøarbeid
  • Bidra til utvikling av tenesta og eit godt arbeidsmiljø
  • Dokumentasjon i fagjournal

Kvalifikasjonar:

  • Helsefagarbeidar, miljøarbeidar/assistentar, studentar
  • Det vil bli lagt vekt på at søkjar er personleg eigna
  • Gode norskkunnskap munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

  • Erfaring frå liknande arbeid

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • IA-bedrift
  • Studentavløning for sjukepleiar- vernepleiarstudentar

Kontakt:
Avdelingsleiar Daniel Rød, 489 91 864

Einingsleiar Kristin Straume, 997 99 526


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Grà ¸nebakksvegen 7, 5382 Skogsvåg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Annet
FINN-kode
329403012
Sist endret
20. nov. 2023 08:05