Undervisningsstilling 100% fast - ID 1694

Arbeidsgiver
Kvinesdal ungdomsskole, Virksomhet grunnskole og voksenopplæring, Kvinesdal k...
Stillingstittel
Virksomhet grunnskole og voksenopplæring, KVUS, Undervisningsstilling 100% fast - ID 1694
Frist
10.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid – så har du sjansen nå!  

Kvinesdal ungdomsskole har ledig stilling; 100% fast.Kvalifikasjoner

 • Lektorutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn
 • Allmennlærerutdanning
 • Faglærerutdanning
 • Universitets- og høyskoleutdanning og PPU

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning. Søkere bør ha god arbeidskapasitet, lojalitet og fleksibilitet.
Skolen søker primært lærere som har realfag og praktisk estetiske fag i fagkombinasjonen, men andre fag kan være aktuelle. 

Personlige egenskaper

 • Personen vi søker må ha gode samarbeidsevner, være tydelig klasseleder og god relasjonsbygger overfor elever, foresatte og kolleger.
 • Du må trives med å være synlig tilstede blant ungdommer og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid.
 • Du må ha vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring sosialt og faglig.
 • Du må ha gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling.

Vi tilbyr


 • Kvinesdal ungdomsskole er en 8 - 10 skole med f.t. 216 elever. Skolen driver systematisk pedagogisk utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på skole-hjem samarbeid, et inkluderende læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og livsmestring.
 • Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse, tilpasset og dysleksivennlig undervisning samt arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet.
 • Som ansatt på Kvinesdal ungdomsskole blir du en del av et solid, raust og profesjonelt team som støtter hverandre og samarbeider tett til det beste for alle.
 • Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde. 
 • For mer informasjon om skolen, se www.kvinesdal.ungdomsskole.no

Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m
Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk.

Som lærer blir du medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, dine nærmeste blir økonomisk sikret når du dør, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene i medlemskapet på spk.no/larer.

En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.

Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg.

Kvinesdal kommune har fokus på å ha et inkluderende og likestilt arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Kvinesdal kommune er sertifisert arbeidsgiver i sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som jobber systematisk for likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr.
Les mer på www.drømmejobben.com

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf.§25 i Offentleglova.

Kontaktinformasjon

Tøri Johannessen, Rektor Kvinesdal ungdomsskole, 95960497, Tori.Johannessen@kvinesdal.kommune.no

Arbeidssted

Åsevegen 12

4480 Kvinesdal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Kvinesdal kommuneReferansenr.: 4733107822

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 10.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Åsevegen 12, 4480 Kvinesdal
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329398361
Sist endret
20. nov. 2023 07:06