Helsefagarbeider/student helse og sosialfag, i 30% faste helgestillinger, etat Friskliv og mestring, virksomhet Livsm...

Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Frist
07.12.23

Beskrivelse

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.


I etat Friskliv og mestring jobber vi med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at tiltak utvikles i nært samarbeid med tjenestemottakeren. Vi er opptatt av deres tilbakemeldinger, og tiltak evalueres systematisk. Tjenestene skal være effektive og virkningsfulle. De skal fremme mestringsevne og understøtte tjenestemottakers innsats for best mulig psykisk, fysisk, kognitiv og sosial funksjon. Formålet er mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, stimulere til aktivitet og- arbeid, og utvikling av gode nettverk for den enkelte.


Vi søker etter deg som ønsker å være med på laget og starte opp en ny virksomhet, Livsmestring 6. Arbeidssted er på en av fem avdelinger i virksomheten som består av bomestringstjenester og arbeids- og aktivitetstiltak på ulike plasser i Fredrikstad. Bygget er nytt og det er implementert mye velferdsteknologi på stedet. Vi har en bred sammensatt personalgruppe: vernepleiere, sykepleiere, sosionom, barnevernspedagog, helsefagarbeidere, barn/ungdomsarbeider og studenter.


Vi lyser ut 2x30% stillinger på helg (35,5t/uke).


Hovedoppgaver


 • Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ifht tjenestemottakere
 • Bistå brukere med høyt aktivitetsnivå
 • Medisinhåndtering og dokumentasjon
 • Samarbeid med pårørende, verger og andre

Kvalifikasjonskrav


 • Du har Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller er student helse og sosialfag
 • Du har erfaring/kjennskap til mennesker med autismespekterforstyrrelser, epilepsi og utviklingshemming
 • Du har erfaring/ kjennskap til utfordrende atferd
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du har førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges.


Ønskede kvalifikasjoner


 • Du har erfaring eller kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon
 • Du har erfaring med arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) og kap.4 (Pasientrettighetsloven).
 • Du har gode kommunikasjonsevner og tar ansvar for å investere i relasjoner med bruker, pårørende og kollegaer.
 • Du er positiv, fleksibel og endringsvillig
 • Du har gode datakunnskaper - samt kjennskap til fagprogrammet Gerica
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr


 • Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø, samt veiledning fra SØ, Voksenhabilitering
 • Tilhold i nye og moderne lokaler med velferdsteknologi
 • Ungt og endringsvillig miljø, med fokus på faglige drøftinger og utvikling
 • En bred sammensatt personalgruppe med kompetanse fra flere ulike fagområder
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Lønnsopplysninger


Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ ut fra kompetanse og ansiennitet.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.


Politi / Tuberkulose attest


Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.


Søknad sendes


Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold

tlf. 69 30 61 96, mail: hthe@fredrikstad.kommune.no. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.


Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.


Offentlighet


Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad

kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes

(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Sektor
Offentlig
Sted
1606 Fredrikstad
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
329398352
Sist endret
01. des. 2023 04:20