Inaktiv

Lærer med spesialpedagogikk 100 % vikariat - Hurrød skole

Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Frist
05.12.23

Beskrivelse

Hurrød skole er en 1 - 7 barneskole som ligger nordvest i Fredrikstad, nær Gressvik sentrum. Skolen har denne høsten

330 elever og 50 ansatte. Skolen kan tilby et svært godt arbeidsmiljø med vekt på godt samarbeid i hele personalet.

Skolen jobber for en høy grad av inkludering av alle elever i fellesskapet. Hurrød skole ønsker å være en skole med et

høyt aktivitetsnivå med blant annet trivselsledere som organiserer lekaktiviteter i alle storefriminutt, fysisk aktivitet integrert

i undervisning hver dag, skolefrokost, egen grillhytte i Gressvikmarka og et tett samarbeid med både skolens FAU og

Gresvik IF.


I tillegg til dette har skolen også en kommuneovergripende forsterket opplæringsarena for barn med

autismespekterdiagnoser (ATT). Denne forsterkede opplæringsarenaen har eksistert siden 1998, og har gjennom årene

opparbeidet seg en betydelig kompetanse og erfaring på fagfeltet. Det er et tett samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de som jobber på ATT og skolens øvrige personale.


Stillingsbeskrivelse


Stillingen er et 100% vikariat som lærer med spesialpedagogikk tilknyttet den forsterkede opplæringsarenaen ATT. Arbeidsoppgavene er knyttet til elever med ulike spesialpedagogiske behov. Vi ønsker oss en fleksibel og løsningsorientert medarbeider som kan ta ansvar for å utarbeide individuelt tilpassede planer for enkelte elever, og følge opp dette arbeidet i samarbeid med andre medarbeidere, foresatte og aktuelle instanser.


Oppstart så raskt som mulig, med varighet fram til 31.07.24, og med mulighet for forlengelse.


Hurrød skole kan tilby:


 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø basert på medvirkning, engasjement, profesjonalitet og ansvarlighet
 • Skoleledere som inspirerer og leder sitt personale i utviklingen av skolen

Kvalifikasjoner


Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til opplæringsloven kapittel 14.

-Søkere må ha relevant utdanning og/eller erfaring innenfor det spesialpedagogiske feltet.

-Søkere med førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning og som har videreutdanning i spesialpedagogikk, kan bli vurdert.


Det er en fordel om du har:

-Erfaring fra arbeid i skole med ulike typer funksjonsnedsettelser

-Kunnskap om og erfaring med bruk av ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)


Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.


Skoleetaten i Fredrikstad ønsker gjennom sine ansettelser å bidra til etnisk mangfold, likestilling og god kompetanse i

virksomhetene.


Vi ønsker en lærer som:


 • har et positivt elevsyn og er opptatt av barn og unges læring og utvikling
 • har god fagkompetanse, metodekompetanse og relasjonskompetanse
 • vil bidra til et godt læringsmiljø med positive relasjoner mellom lærer og elev
 • er tydelig voksen, løsningsfokusert og utviklingsorientert
 • en god, forutsigbar klasseleder som er bevisst på å uttrykke og følge opp positive forventinger til alle elever.
 • vil bidra til et godt arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • er fleksibel, takler høyt tempo og har gode samarbeidsevner
 • har et positivt forhold til mangfold og vil arbeide aktivt for at skolen har et godt miljø for elever og ansatte

Lønnsopplysninger


Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder pliktig

medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.


Politi / Tuberkulose attest


Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.


Søknad sendes


Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige

stillinger/kunngjøringer. Ved utfylling av søknaden er det viktig å registrere alle undervisningsfag med studiepoeng.


Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger


Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Johansen, tlf. 69 30 61 67 eller e-post

jome@fredrikstad.kommune.no.


Offentlighet


Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes

(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og

hvilket kjønn de har.

Sektor
Offentlig
Sted
1621 Gressvik
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
329398345
Sist endret
01. des. 2023 04:20