Inaktiv

Ambulansearbeider med skiftlederfunksjon ved seksjon Sandnes

Arbeidsgiver
Prehospital klinikk / ambulansetjenesten, Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Ambulansearbeider med skiftlederfunksjon
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Ambulanse Sandnes er en del av Ambulansetjenesen som ligger under Prehospital klinikk. Seksjonen er lokalisert på Stangeland i Sandnes. Vi deler bygg med Rogaland brann og redning, Sandnes legevakt og Jæren Ø-hjelpsavdeling.

Seksjonen har 2 ambulanser som går hele døgnet og 1 som går fra 11:00- 04:00. Turnus er 2-delt. Vi har ca 8000 oppdrag i året.
Ambulansetjenesten i Sandnes trenger 1 ambulansearbeider med skiftlederfunksjon til å være del av ledergruppen på stasjonen. Skiftlederen er en viktig del av stasjonens drift, og er ansvarlig for at ambulansene er oppsatt med personell, og at det er en balansert, og jevn fordeling av kompetanse. Skiftlederen skal koordinere de daglige gjøremål og aktiviteter som skal gjennomføres på stasjonen. Skiftlederen skal også være en del av koordineringen av aktiviteter på seksjonen, og har en sentral rolle i fraværshåndtering og Gat-arbeid.

Oppstart etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Arbeidsoppgaver

 • Motivere ansatte for faglig trening og utvikling.  
 • Være med og påse at nyansatte kjenner til rutiner og gjøremål som ligger under Sandnes ambulanse. 
 • Koordinere aktiviteter og gjøremål. 
 • Ansvar for oppsett av personell i henhold til retningslinjer. 
 • Være en del av lederteamet på seksjon Sandnes. 
 • Gat arbeid og dekke opp ledige vakter ved fravær. 
 • Skiftlederen skal være villig til å ta ansvar i vanskelige avgjørelser og være en konfliktløser – på lavest mulig nivå.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som Ambulansearbeider, eller Bachelor i Paramedisin.
 • Krav om C1 sertifikat og utryknings sertifikat kode 160.
 • Inneha kompetanse til å gi medikamenter etter prosedyre.   
 • Relevant erfaring og utdanning kan vektlegges, og kan gå foran ansatte med mange års erfaring. 
 • Kan ikke kombineres med AMK rullering. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling og kommunikasjon. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk, dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentene må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i helseforetaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 - nivå. 
 • Du må mestre de datasystem som tjenesten benytter seg av, ha IT ferdigheter.
 • Personlige egenskaper vektlegges sterkt og kan veie opp for manglende erfaring. 

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel, punktlig, presis og pålitelig. 
 • Håndterer arbeid under press, ha gode kommunikasjons - og samhandlings evner og kunne jobbe godt i team. 
 • Du må være selvstendig, ansvarlig og handlingsdyktig i vanskelige situasjoner.
 • Ha positiv holdning til endringer. Vi er stadig i utvikling.
 • Være motivert til faglige utfordringer og læring.
 • Skikkethet og egnethet for stillingen vektlegges tungt.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, med gode muligheter for kompetanseutvikling for den rette.
 • Spennende utfordringer, med rom for personlig utvikling og erfaring. 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons, - og forsikringsordninger 
 • Varierte velferdstiltak som f.eks eget bedriftsidrettslag, fjellturer e.t.c 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Thor Arne Mall-Thorkildsen, Seksjonsleder , 90231240, thor.arne.mall-thorkildsen@sus.no

Helge Lorentzen, Avdelingssjef, 48194343, helge.lorentzen@sus.no

Arbeidssted

Brannstasjonsveien 2

4312 Sandnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HFReferansenr.: 4733609599

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Ledelse
FINN-kode
329397149
Sist endret
20. nov. 2023 06:35