Vi søker teamleder til team Digisos

Arbeidsgiver
Kontor for kvalifisering og sosiale tjenester, NAV
Stillingstittel
Team Digisos - Teamleder
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

NAVs visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester. Stillingen ligger i Virkemiddelseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Virkemiddelseksjonen består av tre kontor og har blant annet ansvaret for arbeidsmarkedstiltak, hjelpemidler og sosiale tjenester. Stillingen vil ligge i Kontoret for kvalifisering og sosiale tjenester. Kontoret har ansvar for arbeidsmarkedstiltaket opplæring, samarbeidet mellom NAV og utdanningssektoren, og har en fagdirektoratsrolle for de sosiale tjenestene i NAV-kontorene. Utvikling av digitale løsninger for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret er en sentral oppgave i kontoret.

Stillingen skal være teamleder for team Digisos. Team Digisos er et tverrfaglig produktteam som utvikler digitale løsninger for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret, herunder økonomisk sosialhjelp. Teamet leverer i dag digitale løsninger for innbyggerne på www.nav.no, i samarbeid med KS og private fagsystemleverandører. I tillegg har teamet også et tett samarbeid med NAV Kontaktsenter, som benytter løsninger levert av Digisos. Teamleder har ansvar for  teamet som i dag om lag 16 medarbeidere.

Digisos setter innbyggeren i sentrum og jobber for å skape en mer forutsigbar hverdag for de som trenger NAV mest. Dette forsterkes ved at teamet baserer seg på brukerbehov gjennom innsiktsarbeid og forankrer dette tett med øvrig virksomhetsstrategi i NAV. Teamet har til daglig flere designere, fagpersoner, utviklere og jurister, som jobber med et høyt tempo rundt flere arbeidsprosesser og oppgaver, for å sikre gode løsninger og stabil drift ut mot sluttbrukerne. 

 Arbeidsoppgaver

Teamleder:

 • har ansvar for ledelse og administrasjon av teamet
 • skal delta aktivt i kontoret og i teamet ved behov, tilpasset de øvrige administrative oppgavene
 • har ansvar for leveranser og budsjett, herunder ansvar for kvalitet i løsningene som leveres av teamet
 • har overordnet ansvar for leveranser i teamet for å sikre måloppnåelse på teamnivå, og rapportering på disse
 • har ansvar for kontrakter ved innhenting av interne/eksterne medarbeidere.
 • skal koordinerende ansvar mot eksterne samhandlingspartnere – KS, kommunene og fagsystemleverandør for de kommunale fagsystemene

Teamleder må sørge for tydelighet og forutsigbarhet som eiere kan styre etter inn i videre strategisk arbeid og budsjettprosesser. Seksjonen og kontoret som team Digisos inngår i har faglige ambisjoner og satsingsområder som skal lede frem til at NAV lykkes i sitt samfunnsoppdrag. Teamleder vil ha som en viktig oppgave å være bindeleddet mellom seksjon/kontor og teamet, og sørge for at teamet leverer på mål som samsvarer med strategi i seksjon/kontor.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. 
 • Erfaring med å jobbe i team som utvikler digitale løsninger basert på smidige metoder og kan vise til gode resultater i dette arbeidet
 • Noe ledererfaring, gjerne som teamleder.  
 • Gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig

 

Du bør:

 • Ha relevant kompetanse om smidig metodikk og de ulike prosessene ved produktutvikling – innsiktsarbeid, behovsbeskrivelse, utvikling, brukertesting, løsningsdesign, arkitektur 
 • Ha relevant kompetanse innen administrasjonsarbeid og økonomistyring
 • Ha god kunnskap om de sosiale tjenestene i NAV
 • Ha kjennskap til statlige tjenester i NAV
 • Ha kjennskap til partnerskapet i NAV
 • Ha kjennskap til kommunale styringsstrukturer
 • Ha kjennskap til arbeid og prosesser knyttet til PVK og ROS-analyse
 • Kunne se fagfeltet i sammenheng på tvers av stat og kommune 

 

Personlige egenskaper

Stillingen krever selvstendighet kombinert med evne til tverrfaglig samarbeid - det forventes at:

 • Du er god på samspill med medarbeidere og andre ledere
 • Du har evne til struktur, planlegging og tydelig kommunikasjon
 • Du er samlende og inkluderende
 • Du er tydelig i forventninger og krav til de ansatte
 • Du er beslutningsdyktig, løsningsorientert og ansvarlig
 • Du bidrar til å utvikle et trygt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

Hos oss vil du få en sentral rolle på en av landets viktigste arbeidsplasser, hvor vår visjon er å gi mennesker muligheter. Kollegene dine leverer løsninger til 2.8 millioner mennesker, og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Vi utfordrer, eksperimenterer og leverer alltid med høy kvalitet. Med høye ambisjoner og lave skuldre er det aldri tvil om hvorfor vi går på jobb hver dag. Sammen utvikler og forvalter vi løsninger som er kritiske for NAV og samfunnet, et oppdrag du løser sammen med dyktige og engasjerte kollegaer fra hele organisasjonen. Utover dette kan vi tilby deg:

 • Lønn fra kr. 797 600,- til kr. 966 300,- i stillingskode 1364 seniorrådgiver. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 • Sommer-/vintertid (7 timer/7,45 timer inkl. lunsj) og meget gode fleksitidsordninger
 • Godt utstyrt treningsrom og bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter

Kontaktinformasjon

Nina Strømmen, Seksjonssjef kontor for kvalifisering og sosiale tjenester, 990 11 159

Arbeidssted

Fyrstikkalléen 1

0661 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4710268376

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 03.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Prosjektledelse, Ledelse
FINN-kode
329397146
Sist endret
20. nov. 2023 06:35