Inaktiv

Sjukepleiar/Sjukepleiar med relevant vidareutdanning

Arbeidsgiver
DPS Døgn Psykose, Helse Førde
Stillingstittel
Sjukepleiar/Sjukepleiar med vidareutdanning i psykiatri
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Psykiatrisk klinikk har ledig 100% fast stilling for sjukepleiar/sjukepleiar med relevant vidareutdanning, for tida på DPS døgn Psykose.

Psykiatrisk klinikk gir allmennpsykiatriske tenester til kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har om lag 185 årsverk og er lokalisert i Førde, Florø og Tronvik.

Seksjon psykose og tryggleik er delt i to fysisk adskilte døgnpostar, lokal tryggleikspost er ein sjukehusfunksjon og DPS døgn psykose er ein del av distriktspsykiatrisk senter med opptaksområde Sunnfjord og Ytre sogn.

DPS døgn Psykose har 8 døgnplassar og er ein open spesialisert post for pasientar med psykoselidingar. Vi tek imot pasientar frå Sunnfjord og Ytre Sogn. Hovudoppgåva er utgreiing, behandling og rehabilitering med fokus på miljøterapi. DPS døgn psykose tek imot pasientar til både frivilleg og tvungen psykisk helsevern. Vi tilbyr ein lærerik arbeidskvardag i eit inkluderande arbeidsmiljø.

Startdato: etter avtale Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på sengepost, undervisning/rettleiing, vaktarbeid og tverrfagleg samarbeid
 • Vere aktiv deltakar i kontinuerleg fagutvikling i seksjonen
 • Gi psykiatrisk pleie og omsorg
 • Inngå i eit tverrfagleg samarbeid for å gi pasientar best mogleg behandling på avdelinga
 • Ta del i den til ei kvar tid oppgåver som ligg til seksjonen
 • Andre oppgåver etter avtale med leiar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Relevant vidareutdanning (f.eks. psykiatri eller SEPREP) blir vektlagd
 • Relevant erfaring er ønskjeleg
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad
 • Gode IKT-kunnskapar er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider strukturert og målretta
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer
 • Du er god til å sjå kva som må gjerast, både tilbyr og mottar gjerne hjelp
 • Du held deg roleg, objektiv og kontrollert i stressande situasjonar, og arbeider stabilt under press

Vi tilbyr

 • Eit meiningsfylt arbeid som gir personleg utvikling
 • Opplæring
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Marianne Engh Strandos, Seksjonsleiar, (+47) 975 22 519

Tinka Novakova, Sjukepleiar 1, (+47) 970 06 293

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse FørdeReferansenr.: 4731298778

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 04.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell
FINN-kode
329396721
Sist endret
20. nov. 2023 06:20