Inaktiv

Enhetsleder Poliklinikk Hadeland

Arbeidsgiver
DPS GJØVIK, Sykehuset Innlandet HF
Stillingstittel
Enhetsleder Poliklinikk Hadeland
Frist
06.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi ser på hvordan vi bedre kan organisere oss. Avdelingen har tre døgnenheter og flere poliklinikker med til sammen ca 210 årsverk. Døgnenhetene er lokalisert på Gjøvik, poliklinikkene ligger på Gjøvik, Hadeland og i Valdres. Avdelingen har også egen enhet for merkantile tjenester.

Ved Poliklinikk Hadeland er det nå ledig 100 % fast stilling for enhetsleder fra 01.04.2024 da vår dyktige enhetsleder gjennom mange år velger å pensjonere seg.

Poliklinikk Hadeland består av allmenn psykiatrisk team, FACT-team, TSB-team samt LAR og ambulant akutt team som gir behandling i hovedsak til den voksne befolkningen på Hadeland (Gran og Lunner kommune). Poliklinikken har til sammen 20 årsverk med psykiatere, psykologer, sykepleiere, sosionomer og merkantil personale. Lokaler ligger i moderne og trivelige lokaler i Gran sentrum.Arbeidsoppgaver

Enhetsleder

 • Har overordnet, faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for enheten
 • Er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i lov- og avtaleverk som gjelder for Sykehus Innlandet (SI)
 • Enheten skal ledes i tråd med SI sine behov, vedtatte planer, fullmakter og rammer
 • Skal følge opp foretakets verdier, mål og ressursgrunnlag.
 • Må vise adferd etter lederkravene: ansvarlighet, være helhetstenkende, utøve handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd
 • Skal sammen med andre enhetsledere i avdelingen koordinere og løse felles oppdrag 
 • Skal som medlem av avdelingens ledergruppe bidra til samlet måloppnåelse for avdelingen
 • Bidra i utarbeidelse av mål og handlingsplaner basert på overordnede styringsdokumenter og kvalitetsmål
 • Ha kontinuerlig fokus på å legge til rette for faglig utvikling i enheten. Analysere enhetens kompetansebehov og utforme kompetanseplaner på bakgrunn av dette
 • Bidra til godt samarbeid med tillitsvalgt og verneombud
 • Rapporterer til avdelingssjef 

Kvalifikasjoner

Formelle krav til funksjonsinnehaver/autorisasjon

 • Helse-/sosialfaglig utdanning på bachelornivå med relevant videreutdanning, fortrinnsvis innenfor det fagområdet en skal lede
 • I tillegg er det krav om lederutdanning eller villighet til å gjennomføre utdanning/delta på leder- og ledelsesutviklingstiltak i regi av foretaket

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Erfaring fra  komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Klinisk erfaring fra tilsvarende ett/flere av fagområde i poliklinikken er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Lyst og evne til å lede og motivere andre
 • Tar initiativ
 • Evne til å organisere virksomheten i forhold til ansvarsområder, rammer, personal og kompetanse
 • Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenkning
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egenskaper og skikkethet vil bli ilagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø
 • Å delta i utvikling av avdelingen sammen med ledergruppa i DPS Gjøvik
 • Lederavtale utarbeides og justeres årlig i ledersamtale med avdelingssjef
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har best om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Jorun Oddbjørg Ødegård Bjerke, Avdelingssjef, 97756616

Arbeidssted

Storgata 16

2750 Gran

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4730729245

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 06.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Storgata 16, 2750 Gran
Stillingsfunksjon
Ledelse, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329396720
Sist endret
20. nov. 2023 06:20