Helsesjukepleiar

Arbeidsgiver
Sogndal kommune Helsestasjon
Frist
03.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Helsestasjonen yt helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar. Tenesteeininga helsestasjon består av 3 helsestasjonar, skulehelseteneste på skulane i kommunen, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse, smittevern og utanlandsvaksinering.  

Me har no behov for ein helsesjukepeleiar i 100 % fast stilling.   

 

Arbeidsoppgåver:  

 • Helsestasjon – og skulehelsetenesta 

 • Arbeid med smittevern, minoritetshelse og utanlandsvaksinering 

 • Individuelle konsultasjonar og oppfølging av barn, unge og familiar 

 • Tverrfagleg samarbeid 

 

Arbeidsoppgåver vert avtala med leiar ut frå kvalifikasjon og drift. 

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha: 

 • Godkjend helsesjukepleiarutdanning 

 • Sjukepleiar under helsesjukepleiarutdanning kan tilsetjast 

 • Sjukepleiarar kan tilsetjast i vikariat ved fråvær av kvalifiserte søkjarar 

Ønskjeleg med: 

 • Erfaring frå arbeid i helsestasjon – og skulehelsetenesta. 

 • Erfaring med fagprogrammet HsPro og elles gode dataferdigheiter 

 

Personlege eigenskapar: 

 • Gode kommunikasjonsferdigheiter 

 • Strukturert og sjølvstendig samstundes som ein er ein god lagspelar 

 • Fleksibel og endringsvillig i høve oppgåver 

 • Fagleg dyktig og engasjert 

 • Omstillingsdyktig og løysingsorientert 

 • Positiv og omgjengeleg 

 • Høg arbeidskapasitet 

 • Påliteleg og lojal 

Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.  

Søkjar må ha førarkort og kunne disponere eigen bil i tenesta. 

 

Me tilbyr: 

 • Ein arbeidskvardag der ingen dagar er like. 

 • Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø der alle skal trivast. 

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

 • Gode velferdsordningar 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

 
Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

 

Søknad må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit. 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Plassen 2, 6856 Sogndal
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
329339951
Sist endret
19. nov. 2023 05:35