Underdirektør - Campusservice

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Underdirektør - Campusservice
Frist
12.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen

Underavdeling for campusservice skal ivareta EAs servicefunksjoner i et bredt perspektiv, og utvikle både tjenestene og servicegraden i tråd med UiOs strategi og behov. Etableringen av Campusservice på underavdelingsnivå er nytt fra 2024 for å gi disse funksjonene, og serviceområdet, en tydeligere rolle i EA.

Campusservice består av seksjonene Arrangement, Brukerservice, Grafisk senter, Logistikk og gjenbruk og Vakt- og alarmsentralen og har totalt ca. 65 medarbeidere. Det ligger et betydelig utviklingspotensial lagt til underavdelingen mht. hvilke tjenester EA skal levere, oppmerksomhet og relasjon til brukerne samt det helhetlige kundeperspektivet. Særlig områdene arrangementer og gjenbruk er områder som vi vil satse på å videreutvikle. Ansvaret for EAs beredskapsplanlegging og -øvelser ligger også i Campusservice og vil kreve oppmerksomhet fra underdirektøren.

 Leder for Campusservice er ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og utvikle oppgaveporteføljen i underavdelingen og vil ha resultatansvar for underavdelingen. EA har høyt fokus på å videreutvikle samarbeidet på tvers, og vi forventer at du tar ut effektiviseringsgevinster gjennom å koordinere ressurser mellom de ulike seksjonene og gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. Underdirektøren skal være pådriver for å ta i bruk nye metoder og verktøy bl.a. gjennom digitalisering.

Som underdirektør og leder i EA vil du være en viktig og formidler av EAs verdier som omhandler både respekt, pålitelighet, kunnskapssøken, engasjement og kvalitet i arbeidet.

Som medlem i eiendomsdirektørens ledergruppe, vil du delta aktivt i målarbeidet for avdelingen, de løpende prioriteringene og strategiarbeidet. Du vil jevnlig delta i møter og dialog med universitetets ledelse, fakulteter og museer. EA er i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil være utfordrende og varierte.

Du blir del av et team med gode kolleger og høy kompetanse. Du vil også delta i det nasjonale samarbeidet mellom eiendomsledelsen ved de fire andre selvforvaltende universitetene (Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås). Underdirektør for Campusservice rapporterer til eiendomsdirektør og har en sentral posisjon i EAs ledergruppe.


Arbeidsoppgaver
 • Etablere, lede og videreutvikle underavdeling for Campusservice
 • Sette rammer for og bidra til EAs strategiske fokus på serviceleveranser og kundefokus
 • Forberede saker til og delta i eiendomsdirektørens ledergruppe
 • Sette mål, budsjettere og følge opp egen enhet iht. gjeldende rammer og strategier
 • Arbeidsoppgaver kan utvikles og endres underveis

Kvalifikasjonskrav 
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Det kreves bred relevant ledererfaring med personal- og økonomiansvar, fortrinnsvis fra større organisasjoner
 • God rolle- og organisasjonsforståelse er en forutsetning for å kunne lykkes i jobben  
 • Det er en fordel med bred erfaring fra facility management eller tilsvarende roller
 • Det forutsettes god digital kompetanse 

Personlige egenskaper

Vi søker en utviklings- og løsningsorientert leder med beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du tenker strategisk, ser helhet og bryr deg om konsekvenser av beslutninger. Det er viktig for oss at du kommuniserer godt, og har en lyttende og involverende lederstil. Du er serviceinnstilt, samtidig som du er tydelig og robust.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.


Vi tilbyr
 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som i SKO 1059 Underdirektør i lønnsspenn kr. 1 025 200 – 1 149 700 avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og muligheter for trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Eiendomsdirektør John Skogen, tlf. 909 12 252 eller rekrutteringsrådgiver Jan Egil Myhre i Habberstad, tlf. 908 92 522


Sektor
Offentlig
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Stillingsfunksjon
Ledelse
FINN-kode
329041943
Sist endret
20. nov. 2023 11:20