Inaktiv

Terapeut med høgskuleutdanning og ruskoordinator

Arbeidsgiver
Psykiatrisk klinikk, Helse Førde
Stillingstittel
Terapeut med høgskuleutdanning og ruskoordinator
Frist
17.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Psykiatrisk klinikk har ledig stilling som terapeut med høgskuleutdanning og ruskoordinator ved Psykiatrisk klinikk, DPS dag i Førde. 

Psykiatrisk klinikk gjer allmennpsykiatriske tenester til kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn og har òg sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH-plikt, tryggleikspost og tverrfagleg spesialisert ruseining.  

DPS dag er ein poliklinikk for kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn. Tilsette er tverrfagleg samansett med
psykologar, legar og høgskuletilsette. Poliklinikken er lokalisert i Førde og Florø. DPS dag tilbyr ei rekke
ulike terapiformer som t.d. eMeistring, MBT-I/G, B4DT.Arbeidsoppgåver

 • Sjølvstendig klinisk arbeid
 • Tverrfagleg arbeid
 • Planlegging og oppfølging av poliklinisk behandling innanfor både rus og psykisk helse
 • Rettleiing
 • Undervisning/rådgjeving
 • Noko reiseverksemd må påreknast i samband med utadretta verksemd med 1. linjetenesta og andre


Dersom det er aktuelt, kan 30% stilling som ruskoordinator tilbys med følgende arbeidsoppgaver: 

 • Bistå og samarbeide med eksisterande ruskoordinator
 • Halde internundervisning og opplæring innan fagfeltet for spesialisthelsetjenesta og kommunar
 • Råd og rettleiing internt og eksternt innen fagfeltet TSB
 • Etterstrebe å ha oversikt over fagfeltet og organisering av TSB i Helse Vest 
 • Leie/planlegge interne nettverkssamlingar

Kvalifikasjonar

 • 3-årig utdanning frå helse- og sosialfag og 1 år vidareutdanning innan rus/psykisk helsevern. 
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om 1 årig vidareutdanning.  
 • Minimum 2 års erfaring frå arbeid med rus/psykisk helse etter endt høgskuleutdanning.
 • Må ha førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne arbeide godt både sjølvstendig og i team
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Trivst med å arbeide i eit tverrfagleg miljø og meistrar høgt tempo
 • Bidreg positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst 
 • Eit aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Tor Christopher Fink, Seksjonsleiar DPS Dag, (+47) 995 45 570

Arbeidsstad

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse FørdeReferansenr.: 4730289975

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 17.12.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
329038252
Sist endret
17. nov. 2023 04:35