Inaktiv

Konstitusjon som jordskiftedommar ved Telemark jordskifterett

Arbeidsgiver
Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
Stillingstittel
Konstitusjon som jordskiftedommar ved Telemark jordskifterett
Frist
07.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillinga

Som jordskiftedommar kan du kombinere jus og uteliv i vakker natur med spennande og varierte arbeidsoppgåver for å legge til rette for god utnytting av fast eigedom.

Om du finn dette interessant, er det ledig ein toårig konstitusjon som jordskiftedommar, med høve til forlenging, ved Telemark jordskifterett. Tiltreding etter nærare avtale.

Telemark jordskifterett omfattar kommunane Vinje, Tokke, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Notodden, Midt-Telemark, Nome, Drangedal, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan. Jordskifteretten er lokalisert på rettsstadene Kviteseid og Skien.  Kontorstad for stillinga vil vere ved rettsstaden Skien. 
Det må påreknast å gjere teneste på begge rettsstadene i rettskrinsen.

Domstolen har i dag til saman fem dømmande årsverk og ei samla bemanning på 13 årsverk.


Kvalifikasjonskrav
 • For stillinga blir det kravd jordskiftefagleg utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen.
 • Det er ynskjeleg med brei yrkes- og livserfaring.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne, analytisk evne, god menneskekunnskap og gode samarbeidsevner, vil også bli vektlagt.
 • I tillegg vil det bli lagt vekt på at kandidaten har evne til å vidareutvikle jordskifteretten i tråd med krav og forventningar som brukarane har.
 • Søkjarar må vere norske statsborgarar.
 • For kandidatar som blir innstilt krev ein uttømmande politiattest.

Jordskifteretten har ei bilordning og søkjaren må ha førarkort for bil.


Vi tilbyr
 • Lønn etter Statens regulativ, jordskiftedommar kode 0455. Årleg lønn er for tida kr 989 932,-
 • Frå lønna blir det trekt 2 % innskott til Statens pensjonskasse
 • Eit sjølvstendig og meiningsfylt arbeid med rom for fagleg utvikling.
 • Skyss- og kostgodtgjersle etter Statens regulativ.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse

Andre opplysningar

Det er god praksis i jordskiftedomstolane at ein hjelper kvarandre med saksavviklinga på tvers av soknegrensene. Søkjarane må difor vere innstilte på å ta saker utanfor eige sokn.

Generell informasjon til søkjarane finn ein på www.domstol.no/innstillingsradet. 
Etter at søknadsfristen er gått ut, vil offentleg søkjarliste vere tilgjengeleg på www.domstol.no. 
Meir informasjon om domstolane finn du på www.domstol.no/www.jordskifte.no.

Dersom det kjem fram av søknaden din at du ønskjer konfidensiell handsaming, gjer vi merksam på at opplysningar om søkjar likevel kan gjerast offentleg, jf. Offentleglova § 25.

Ved å søkje på stillingar i www.jobbnorge.no samtykkjer du til at vi kan handsame personvernopplysningar om deg. Opplysningane vil kun bli brukte i rekrutteringssamanheng. Personopplysningane dine vil ikkje bli lagra lenger enn naudsynt.

Vi ber om at du legg søknad med CV, vitnemål og attestar inn i det elektroniske søknadsskjemaet på ”Søk denne stilling”. Alle attestar og vitnemål skal leggjast ved samla i eit vedlegg. Vi ber om at du skriv i søknaden kvar du først såg utlysinga.


Ytterlegare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte:
 • Telemark jordskifterett v/jordskifterettsleiar Gunnar Bjerke Osen, tlf. 21 55 33 14
 • Innstillingsrådet for dommarar v/sorenskrivar Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00
 • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Sektor
Offentlig
Sted
Leirvollen 21 C, 3736 Skien
Stillingsfunksjon
Jurist, Saksbehandler, Rådgivning
FINN-kode
328874367
Sist endret
16. nov. 2023 12:05