Inaktiv

Barnekoordinator

Arbeidsgiver
Tønsberg kommune Tildeling og koordinering barn og unge
Stillingstittel
Barnekoordinator
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Virksomhet tildeling helse og omsorgstjenester søker etter en barnekoordinatorer i 100 % fast stilling.

Er du opptatt av barn og ungdom og deres familie? Liker du tverrfaglig samarbeid og helhetlig tjenestetilbud? Da kan dette være stillingen for deg.

Vi som ønsker deg som kollega er rådgivere, koordinator, barnekoordinator og konsulent med ansvar for privat avlastning. Vi er en del av virksomhet Tildeling helse og omsorgstjenester. Virksomheten har egen juridisk rådgiver og kvalitetsrådgiver.

Det er en lovfestet rett til barnekoordinator for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barnekoordinatoren skal sørge for at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning. Vi ønsker å videreutvikle og styrke opplevelsen av samhandling av koordinerte tjenester sammen med barn og unge og deres ressurser i omgivelsene.  

Arbeidsoppgaver:

 • koordinering av det samlede tjenestetilbudet
 • å ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
 • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet
 • at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike tjenester eller organisasjoner  
 • fremdrift i arbeidet med individuell plan.
 • kartlegge og utrede saker til Koordinerende enhet.
 • utrede og saksbehandle hjelpebehovet til barn og unge innen helse og omsorgstjenester vil inngå i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • 3-årig høyere utdanning offentlig godkjenning sykepleier eller vernepleier
 • Digitale ferdigheter 
 • Kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Nødvendig med førerkort klasse B
 • Kjennskap til offentlig hjelpeapparat
 • Godkjent politiattest ved ansettelse 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er en fordel med relevant videreutdanning, men ikke et krav.
 • Erfaring fra brukerrettet arbeid med barn, unge og deres familier
 • Erfaring med helse og omsorgstjenester til barn og unge
 • Kompetanse på aktuelt lovverk og tjenesteforståelse
 • Kjennskap til offentlig hjelpeapparat

Personlige egenskaper

 • Selvgående og trygg
 • Må kunne koordinere og ta beslutninger
 • Fleksibel, løsningsorientert og tar initiativ
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Bygger tillit til barna og ungdommen og deres familier, tjenesteytere og samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr 

 • utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et bredt arbeidsområde
 • godt arbeidsmiljø
 • medvirkning i utviklingen av organisasjonen 
 • dagtid/fleksitid
 • hospitering
 • fadderordning
 • treningsavtaler og firmahytte
 • lønn etter gjeldende avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingskode: 8530

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas tilfølge vil søkeren varsles om dette. 

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Halfdan Wilhelmsens Alle 1c, 3104 Tønsberg
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Omsorg og sosialt arbeid, Saksbehandler
FINN-kode
328498998
Sist endret
22. nov. 2023 12:50