Inaktiv

Konstitusjon som jordskiftedommar ved Hordaland jordskifterett

Arbeidsgiver
Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
Stillingstittel
Konstitusjon som jordskiftedommar ved Hordaland jordskifterett
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Om stillinga

Som jordskiftedommar kan du kombinere jus og uteliv i vakker natur med spennande og varierte arbeidsoppgaver for å legge til rette for god utnytting av fast eigedom.

Om du finn dette interessant, er det ledig ein ett-årig konstitusjon som jordskiftedommar, med muligheit til forlenging, ved Hordaland jordskifterett. Tiltreding 1. april 2024.

Jordskifteretten er lokalisert på rettsstadene Bergen og Voss.Kontorstad for stillinga vil vere på Voss.

Hordaland jordskifterett dekker kommunane Askøy, Alver, Aus tevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Kvam, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Det må påreknast å gjere teneste på begge rettsstadene i rettskrinsen.
Domstolen har i dag til saman seks dømande årsverk og ei samla bemanning på 14 årsverk.


Kvalifikasjonskrav
  • For stillinga blir det kravd jordskiftefagleg utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen
  • Det er ynskjeleg med brei yrkes- og livserfaring
  • God skriftleg og munnleg framstillingsevne, analytisk evne, god menneskekunnskap og gode samarbeidsevner, vil også bli vektlagt
  • I tillegg vil det bli lagt vekt på at kandidaten har evne til å vidareutvikle jordskifteretten i tråd med krav og forventningar som brukarane har

Søkjarar må vere norske statsborgarar. Generell informasjon til søkjarane finn ein på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidatar som blir innstilt krev ein uttømmande politiattest. 


Vi tilbyr

Lønn etter Statens regulativ, jordskiftedommar kode 0455. Årleg lønn er for tida kr 989 932
Frå lønna blir det trekt 2 % innskott til Statens pensjonskasse.

Skyss- og kostgodtgjersle etter Statens regulativ. Søkjaren må ha førarkort for bil.


Andre opplysningar om stillinga

Det er vanleg praksis i jordskiftedomstolane at ein hjelper kvarandre med saksavviklinga på tvers av soknegrensene. Det kan derfor verte aktuelt å ta saker utanfor eige sokn.

Ytterlegare opplysingar om stillinga kan ein få ved å kontakte:

  • Hordaland jordskifterett, v/jordskifterettsleiar Thorbjørn Svane, tlf. 55 69 37 00
  • Innstillingsrådet for dommarar v/sorenskrivar Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 18
  • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00

Dersom det kjem fram av søknaden din at du ønsker konfidensiell behandling, gjer vi oppmerksam på at opplysningar om søker kan bli gjorde offentleg, sjølv om søkar har bede om konfidensiell behandling, jf. offentleglova § 25.

Ved å søkje på stillingar i www.jobborge.no, samtykkjer du til at vi kan handsame personvernopplysningar om deg. Opplysningane vil berre bli brukte i rekrutteringssamanheng. Personopplysningane dine vil ikkje bli lagra.

Vi ber om at du legg søknad med CV, vitnemål og attestar inn i det elektroniske søknadsskjemaet på ”Søk denne stilling”. Alle attestar og
vitnemål skal leggjast ved samla i eit vedlegg. Vi ber om at du skriv i søknaden kvar du først såg utlysinga.

Etter at søknadsfristen er gått ut, vil offentleg søkjarliste vere tilgjengeleg på www.jordskifte.no /www.domstol.no/innstillingsradet. 


Sektor
Offentlig
Sted
Bøndenes Hus, Skulegata 11 a, 5700 Voss
Stillingsfunksjon
Jurist, Saksbehandler
FINN-kode
326755024
Sist endret
02. nov. 2023 10:51