Inaktiv

Dansekoordinator - ungdomsmedarbeider

Arbeidsgiver
Kulturenheten, Trondheim kommune
Stillingstittel
Dansekoordinator - ungdomsmedarbeider
Frist
29.05.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Ved Kulturenheten er det fra 18. september 2023 til 23. juni 2024 ledig vikariat i 100 prosent stilling som dansekoordinator - ungdomsarbeider, med arbeidssted ved Kultursenteret ISAK. 

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester, bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter både kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse.  

Kultursenteret ISAK er en av 10 avdelinger i Kulturenheten og et møtested for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur. Hovedmålgruppa er ungdom i alderen 16 - 25 år. Det meste av aktivitet på huset er initiert og drevet av ungdom med veiledning og tilrettelegging fra ansatte. Kultursenteret ISAK, som kulturarena, omfatter blant annet scener, kafé, lydstudio, kreative verksted og øverom for dans og teater.

Stillingens hovedinnhold er å koordinere all danseaktivitet og videreutvikle dansemiljøet på Kultursenteret ISAK. Stillingen inngår som en del av personalet på Kultursenteret ISAK, der kolleger på tvers av faglig bakgrunn samarbeider om å utvikle det kulturfaglige tilbudet og om driften av huset. Den som ansettes skal derfor bruke deler av sin arbeidstid til å jobbe med oppgaver knyttet til ulike arrangement og daglig drift ved Kultursenteret ISAK.  Arbeidstid vil være både dag og ettermiddag/kveld. Noe helgearbeid må påregnes.

Vi ønsker søkere som også er interessert i Kulturenhetens øvrige arbeidsområder.

Les mer om Kultursenteret ISAK på isak.noArbeidsoppgaver

 • Koordinere all danseaktivitet og videreutvikle dansemiljøet på Kultursenteret ISAK
 • Ansvar for ungdomsmedvirkning og veilede ungdom etter ønske og behov slik at de kan nå sine mål
 • Drift av ISAK dansekompani inkludert koreografi
 • Bistå ungdom med dansetekniske og koreografiske utfordringer
 • Initiere og drifte drop-in-timer, workshops og prosjekter innen ulike dansestiler med og for ungdom på kveld og helg
 • Være produsent for store og små forestillinger/arrangement inkludert UKM og ISAK Showcase
 • Søknader, rapportering, økonomi knyttet til danseaktiviteter/prosjekt på Kultursenteret ISAK
 • Koordinere og gjennomføre oppdrag med både artister og dansere som representerer Kultursenteret ISAK, Kulturenheten og Trondheim kommune i ulike sammenhenger 
 • Samarbeide med relevante aktører og arrangører utenfor Kultursenteret ISAK
 • Veiledning av unge artister som har ulike sceniske uttrykk
 • Ekspedisjons- og driftsoppgaver på Kultursenteret ISAK
 • Være en del av teamet som har ansvaret for aktiviteter og daglig drift på Kultursenteret ISAK
 • Medansvar for å holde sosiale medier oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelorgradsnivå innen dans
 • Relevant bred jobberfaring innen arbeid med dansekunst/dansepedagogikk kan utfylle/erstatte utdanning
 • Bred erfaring fra dansefeltet innen koreografi og flere dansesjangere
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og ungdomsmedvirkning
 • Dokumenterte resultater fra tidligere jobber innen fagområdet
 • Prosjektledererfaring er en fordel
 • Erfaring som produsent er en fordel
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere, være samlende, engasjere og inspirere
 • Evne til å kombinere kreativitet og struktur
 • Evne til å ta initiativ og gjennomføre
 • Evne til å veilede en mangfoldig ungdomsgruppe
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, men samtidig kunne jobbe selvstendig og ta avgjørelser
 • Vi ønsker oss ansatte som er trygge i voksenrollen og som liker å jobbe med ungdom
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En viktig, variert og spennende jobb med ungdom
 • Et svært godt arbeidsmiljø med høy flerfaglig kompetanse
 • Du får delta i utformingen av Kultursenteret ISAK sitt tilbud 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Anne Britt Gule, Avdelingsleder , 91760261

Tonje Braa, Rådgiver, 91760161

Arbeidssted

Kultursenteret ISAK, Prinsensgate 44

7011 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4657094235

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 18.09.2023

Sluttdato: 23.06.2024

Søknadsfrist: 29.05.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Kultursenteret ISAK, Prinsensgate 44, 7011 Trondheim
Stillingsfunksjon
Annet, Undervisning og pedagogikk, Konsulent
FINN-kode
302846281
Sist endret
11. mai 2023 10:21