Inaktiv

Vil du bli vår neste seniorrådgiver?

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Seniorrådgiver space
Frist
30.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

I en verden med svært avansert teknologi og komplekse ytre trusler, må Etterretningstjenesten kontinuerlig utvikle nye metoder og kapasiteter. Gjennom en rekke spennende programmer og prosjekter blir morgendagens Etterretningstjeneste bedre i stand til å løse sitt oppdrag.

Ønsker du å bidra til å utvikle rombaserte kapabiliteter i Forsvaret? Vi styrker nå vår organisasjon og søker den beste kandidaten med god kompetanse innenfor romdomenet.

Vi tilbyr en spennende, annerledes og variert arbeidshverdag du ikke vil kunne oppleve andre steder, med høyt kompetente kollegaer i et dynamisk miljø. Bredden i Etterretningstjenestens virksomhet gir deg stor mulighet til å lære mer innenfor eget fagfelt, og samtidig muligheten til å tilegne deg kunnskap på nye områder. Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeid innenfor tildelt ansvarsområde og/eller investeringsaktivitet under overordnet program
 • Koordinere tildelt ansvarsområde og/eller investeringsaktivitet mot andre relevante avdelinger, organisasjoner, aktiviteter, prosjekter samt annen representasjon på vegne av Etterretningstjenesten i og utenfor virksomheten
 • Lede og utvikle metoder, prosesser og/eller systemer innenfor tildelt ansvarsområde
 • Ivareta kontinuerlig rapportering, ressursstyring og økonomioppfølging for tildelt ansvarsområde og/eller investeringsaktivitet

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: 

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring og/eller kjennskap om romdomenet/romoperasjoner

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Utdanning eller sertifisering innen rombaserte kapasiteter
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner 
 • Prosjekterfaring
 • Kjennskap til statlig investeringsvirksomhet
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens virksomhet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten: 

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. 

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning. 

For den konkrete stillingen som Seniorrådgiver space kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • God helhetsforståelse
 • Gode analytiske evner

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 677 000 – 864 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål, 23 09 50 42

Arbeidssted

Lutvannsveien 60

0676 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: EtterretningstjenestenReferansenr.: 4649360173

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 30.04.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
Stillingsfunksjon
Ledelse, Rådgivning, Annet
FINN-kode
298760236
Sist endret
14. apr. 2023 11:07