Inaktiv

Sjøfugløkolog/romlig økolog

Arbeidsgiver
Norsk Polarinstitutt
Stillingstittel
Sjøfugløkolog/romlig økolog
Frist
07.05.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Har du lyst til å forske på sjøfugl på høyt internasjonalt nivå?

Vi har ledig fast stilling som sjøfugløkolog/romlig økolog. I tillegg til å forske, skal du også lede og utvikle prosjektet SEATRACK. Prosjektet er finansiert av Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet, Kystverket og Offshore Norge, samt 16 energiselskaper. Prosjektet ledes av Norsk Polarinstitutt (NP) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), samt partnere i 15 land. Det har som formål å kartlegge og forstå vinterutbredelsen til utvalgte sjøfuglarter i Nord-Atlanteren, samt hvordan endringer i miljøforholdene påvirker demografi og bestandsutvikling. For mer informasjon, se: https://seapop.no/en/seatrack/.

Foruten å lede prosjektet i samarbeid med forskere i programmets styringsgruppe skal du stimulere til godt samarbeid mellom partene i prosjektet, og drive egen forskning knyttet til temaene i programmet.

Du har fast kontorsted i Tromsø og vil være ansatt i seksjon for terrestrisk økologi og sjøfugl i forskningsavdelingen vår. Seksjonen utfører overvåking og forskning innenfor fagfeltene terrestrisk økologi og sjøfugløkologi med fokus på hvordan endringer i klima, miljøforhold og menneskelig aktivitet påvirker plante-, dyre- og fuglebestander i Arktisk og Antarktis.

Det vil bli noe reisevirksomhet i forbindelse med møter/workshops og deltakelse på feltarbeid.


Arbeidsoppgaver

Som forsker og prosjektleder hos oss vil du:

 • Videreutvikle SEATRACK til et internasjonalt ledende sporingsprogram for sjøfugl, og gjennom produkt- og søknadsutvikling sikre videre finansiering.
 • Bidra til at programmet leverer både forskning på høyt internasjonalt nivå og forvaltningsrelevante kunnskap som grunnlag for marin arealplanlegging.
 • Koordinere og lede prosjektets øvrige ansatte slik at kapasitet og kompetanse utnyttes på best mulig måte.
 • Ha ansvar for/sikre god oppfølging av budsjett, regnskap, sponsorer og partnere.
 • Utføre egen forskning inkludert feltarbeid på Jan Mayen eller Svalbard innenfor problemstillingene programmet fokuserer på, med særlig fokus på storskala studier på tvers av arter og lokaliteter.
 • Publisere i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, men også bidra til populærvitenskapelig formidling og annen utadrettet virksomhet.

NP er en forsknings- og rådgivningsinstitusjon, og alle vitenskapelige ansatte forventes å delta aktivt i utviklingen av pålitelige råd til forvaltningen.


Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad i økologi eller marin biologi. I tillegg til doktorgraden kreves gode statistikkunnskaper og erfaring med:

 • sjøfugløkologi
 • bruk av loggere/sendere for studier av arealbruk
 • romlig analyse
 • bruk av GIS-verktøy og R
 • prosjektledelse og søknadsskriving
 • organisering av feltarbeid
 • Det er en fordel med erfaring fra feltarbeid på sjøfugl og en god publikasjonsliste ut fra karrierenivå.

Vi ser etter deg med gode samarbeidsevner, som evner å lede andre, er resultatorientert og ansvarsbevisst.

Det kreves god muntlig og skriftlig kunnskap i engelsk. Det er en fordel med språkkunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk. Arbeidsspråket vårt er norsk, så kunnskap i norsk vil vektlegges. Hvis du ikke behersker norsk forventes det at du gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet ditt, da det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for deg og instituttet. Vi tilrettelegger og betaler for beståtte kurs.

Arbeidsforholdene i felt kan være utfordrende og krever god fysisk form og helse. Du må derfor bestå helsesjekk i samsvar med instituttets retningslinjer. Dette er en forutsetning for gyldig arbeidsavtale.


Vi tilbyr
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø.
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1109 eller 1110 forsker, avhengig av kvalifikasjoner (det trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse).
 • Feltgodtgjørelse i henhold til lokale avtaler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange goder som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir syk eller ufør, økonomisk støtte til familien din hvis noe hender deg i vår tjeneste, forsikring mot yrkesskade/-sykdom, samt gode betingelser på boliglån.
 • Medlemskap i vår personalforening, som blant annet har egen hytteordning og tilrettelegger for ulike sosiale sammenkomster.

For oss er inkludering og mangfold en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi ønsker derfor alle kvalifiserte søkere velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi tilrettelegger også arbeidsplassen om det er behov for det. Det er spesielle helsekrav til denne stillingen, blant annet fordi deler av jobben skal utføres under litt unormale forhold. Det gjør at mulighetene våre for tilrettelegging av arbeidsplassen er begrenset.

I Tromsø og området rundt har du utmerkede forhold for å oppleve midnattssol, mørketid, nordlys, ulike utendørsaktiviteter, for ikke å snakke om kulturelle opplevelser. Tromsø ligger på nesten 70°N med sine ca. 75 000 innbyggere. Byen er et voksende senter for forskning med flere statlige og private aktører, samt et stort og veletablert universitet.


Søknad

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Hallvard Strøm, hallvard.strom@npolar.no, tlf. 932 45 868, eller forsker Sebastien Descamps, sebastien.descamps@npolar.no, tlf. 910 03 337.

Søknadsfrist er 7. mai 2023.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, vedlegg, CV, publikasjonsliste, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser registreres i Jobbnorge. Vi ber om at publikasjoner eller større arbeid ikke legges ved søknaden, men opplyser om at dette kan bli etterspurt på et senere tidspunkt.

For å sikre en god rekrutteringsprosess vil vi gjennomføre bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater for stillingen. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv. gjennom intervju, referanseintervju, søk i åpne kilder e.l.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


Sektor
Offentlig
Sted
Framsenteret, 9296 Tromsø
Stillingsfunksjon
Annet, Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Ingeniør
FINN-kode
297006990
Sist endret
31. mars 2023 12:08