Inaktiv

Er du nysgjerrig, god på kommunikasjon og relasjonsbygging? Ledig stilling som politibetjent 3/2/1 med funksjonstitte...

Arbeidsgiver
Geografisk driftsenhet Lofoten og Vesterålen, Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Politibetjent 3/2/1 med funksjon som innhentingsoperatør
Frist
21.04.2023

Beskrivelse

Kunne du ha tenkt deg å jobbe med innhenting av informasjon og etterretning i Nordland Politidistrikt? Da er du kanskje rette person for den faste stillingen som innhentingsoperatør i driftsenhet (GDE) Lofoten og Vesterålen. Oppmøtested er Sortland politistasjon, men du vil få arbeidsoppgaver som angår og strekker seg utover hele politidistriktet.

Som innhentingsoperatør vil du bli en del av et team i Nordland politidistrikt som har ansvaret for å utvikle faget etterretning, og arbeide med oppgaver innenfor et prioritert fagområde i sterk utvikling som skal bidra til at politiet jobber mer kunnskapsbasert.

Innhentingsoperatører skal bidra til at politiet får kontroll på den informasjonen politiet mangler, både i daglig virksomhet og i tidskritiske hendelser. Innhentingsoperatører skal innhente informasjon i henhold til distriktets innhentingsplaner i samarbeid med lokal ledelse, etterretningsleder (EL3) og etterretningsseksjonen.

Etterretningsleder 3 vil sammen med seksjon for etterretning for Nordland ha det faglige og daglige ansvaret for den lokale innhentingsprosessen. Innhentingsoperatører er faglig underlagt lokal etterretningsleder (EL3) og skal være fysisk stedsplassert i nærheten av lokal EL3. Innhentingsoperatørene skal jobbe i makkerpar og gå egen tjenesteliste / turnus. Med mindre annet er bestemt utføres tjenesten i sivilt antrekk.

Organisatorisk plassering:
Innhentningsoperatørene vil være organisatorisk plassert under seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning (SEFE) i hver GDE. Politidistriktet under ett er i stadig utvikling og organisatorisk plassering kan bli endret.

Arbeidsoppgaver

Innhentingsoperatører har følgende arbeidsoppgaver, både i det daglige og i tidskritiske situasjoner: 

 • Styrt informasjonsinnhenting, innhente relevant informasjon basert på strukturerte innhentingsplaner i samarbeid med lokal EL3 og etterretningsseksjonen
 • Bidra i lokal etterretningsproduksjon, herunder monitorering og kvalitetssikring, samt utarbeidelse av etterretningsprodukter:
             - Bistå i monitorering og nedbrytning av informasjon i alle politiets registre
             - Bistå i produksjon av etterretningsoppsummeringer i KUBA-sporet, lokale etterretningsprodukter , samt bidra inn i den løpende og årlige produksjon av                             Politiets Nasjonale Trusselvurdering (PTV) 
 • Informantbehandling i nært samarbeid med innhentingsleder og hovedveileder informant, samt bedrive strategisk verving innenfor områder hvor man har informasjonshull
 • Oppsøkende virksomhet, oppsøke og snakke med folk for å skaffe informasjon som svarer på relevante informasjonsbehov
 • Gjennomføre forebyggende samtaler, med aktører som fremsetter trusler og aktører som det knyttes bekymring til rundt radikalisering/ ekstremisme m. m.
 • Spaning, lokal spaning og bistå med spaning på tvers av GDE-er og politidistrikt
 • P2/etterretning i stab, innhenting av informasjon i tidskritiske situasjoner under styring av etterretnings-KO, i samarbeid med lokal EL3
 • KUBA-tiltak, bistå med gjennomføring av KUBA-tiltak primært i forebyggende øyemed
 • Akutte oppdrag, bistå i akutte oppdrag hvor liv og helse er i fare
 • Andre pålagte oppgaver 

Etterretningsfunksjonene i Nordland er under stadig utvikling og tidvise endringer av arbeidsoppgaver som innhentingsoperatør kan påregnes.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som trives med krevende arbeidsoppgaver og en variert arbeidsdag. Den som tilsettes må kunne jobbe effektivt, selvstendig og i par, men også ha gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team på tvers av geografiske enheter. God kunnskap til lovfestede og ulovfestede metoder er nødvendig å tilegne seg i rollen.

Nødvendig:

 • Bestått eksamen fra politi(høg) skole
 • Minimum 3 års erfaring fra politiet, men kan avvikes ved særskilt kompetente søkere
 • IP4-godkjent
 • Interesse for etterretning og informasjonsinnhenting
 • God kjennskap til bruk av Indicia
 • God norsk skriftlig og god muntlig fremstillingsevne kreves
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Ønskelig:

 • Utdanning i informantbehandling og relevant erfaring
 • Utdanning i etterretning og/eller relevant erfaring
 • Utdanning i spaning og/eller relevant erfaring

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk
 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en rolig og uredd person med godt humør og positiv innstilling som er selvstendig, nysgjerrig og initiativrik som evner å motta og gi konstruktive tilbakemeldinger. Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner, fleksibel og være resultatorientert med god gjennomføringsevne. Det er en forutsetning for stillingen å ha gode kommunikasjonsevner.

Det vil for stillingene bli stilt særlige krav til personlig egnethet; herunder egenskaper rundt struktur, kvalitet, utadvendthet, kontaktsøkende, selvstendig, godt humør og positiv holdning.  

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.

 

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende stilling som innhentingsoperatør med mulighet for fag og metodeutvikling på personlig nivå, samt mulighet for å bidra i utviklingen av etterretningsfaget i Nordland politidistrikt

 • Stillingen lønnes som:
           Politibetjent 1, stillingskode 1457, ltr 40-52,  fra kr 406.900 – 485.800,- brutto per år
           Politibetjent 2, stillingskode 1459, ltr 44-55, fra kr 429.600 – 509.500,- brutto per år
           Politibetjent 3, stillingskode 1461, ltr 50-60, fra kr 471.300 – 553.500,- brutto per år
 • Innhentingsoperatører tilstås lønnstillegg tilsvarende etterforskere ved etterforskningsseksjon i Nordland med:
           Politibetjent 1 kr. 25 000,- brutto per år
           Politibetjent 2 kr. 35.000,- brutto per år
           Politibetjent 3 kr. 45 000,- brutto per år
 • Ved særskilt kvalifiserte søkere kan høyere stillingskode og avlønning vurderes 
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret individuell vurdering av lønnsplassering i henhold til kompetanse og erfaring. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Nødvendig opplæring vil bli gitt. Søkere som ikke har utdanning innen informantbehandling må gjennomføre dette. Søkere som ikke har gjennomført Politihøgskolens nettbaserte grunnutdanning innen etterretning (modul 1) må gjennomføre denne innen rimelig tid. Annen relevant opplæring og utdanning må påregnes etterhvert.

I forbindelse med intervju kan det bli aktuelt med en kunnskapstest, presentasjon eller en oppgave som må løses. Nærmere beskrivelse av dette vil bli formidlet god tid i forveien. 

Ta kontakt med seksjonsleder i Vesterålen for mer informasjon om stillingen og oppgavene til innhentingsoperatørene.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Peder Johnsen, Etterretningsleder 3, 93220241, peder.solvang.johnsen@politiet.no

Arbeidssted

Strandgata 39C

8400 Sortland

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4642341038

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 21.04.2023


Sektor
Offentlig
Sted
Strandgata 39C, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Annet, Sikkerhet, Kontor og administrasjon
FINN-kode
296627093
Sist endret
29. mars 2023 02:51