Inaktiv

Enhet for sykehjemstjenester avdeling Solina

Arbeidsgiver
Vefsn kommune Solina
Stillingstittel
Sykepleierstilling
Frist
16.04.2023

Beskrivelse

Enhet for sykehjemstjenester, avdeling Solina, har ledig 100 % sykepleierstilling. Stillingen har for tiden arbeid hver fjerde helg med langvakter, noe som kan sees på hvis ønskelig med ordinære vakter hver tredje helg. 

Det faglige hovedfokuset er palliasjon, som er givende og lærerikt. Videre har vi en bredde på flere ulike pasientforløp, slik at man som sykepleier får en bred erfaring, utfordringer og varierte arbeidsdager. Til tider har vi mye medisinsk oppfølging med ulikt utstyr og hjelpemidler, samtidig som livskvalitet er et overordnet mål.

Det pågår arbeid med turnus og rolleklarhet, slik at organiseringen skal være mest mulig hensiktsmessig og givende.

Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14- 1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.

Arbeidsoppgaver

Det faglige hovedfokuset er palliasjon, som er givende og lærerikt. Videre har vi en bredde på flere ulike pasientforløp, slik at man som sykepleier får en bred erfaring, utfordringer og varierte arbeidsdager. Til tider har vi mye medisinsk oppfølging med ulikt utstyr og hjelpemidler, samtidig som livskvalitet er et overordnet mål.

Det pågår arbeid med turnus og rolleklarhet, slik at organiseringen skal være mest mulig hensiktsmessig og givende.

 • Sykepleier har et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • Sykepleier deltar i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester i samsvar med vedtak
 • Sykepleier skal ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeidmed ulike samarbeidsparter.
 • Sykepleier skal veilede pasient, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger
 • Sykepleier må kunne gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak
 • Sykepleier må kunne jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • Være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø.

 Krav til stillingen

 • Har autorisasjon som sykepleier

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har relevant praksis fra og kjennskap til tjenesten
 • Har kunnskap og interesse for kvalitetsforbedring
 • Har god arbeidskapasitet og tåleevne for varierende arbeidstempo og oppgaver
 • Har evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Har gode samarbeidsevner, relasjonskompetanse og er positiv for arbeidsmiljøet
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper
Har godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Minimum to referanser bes oppgitt i søknaden.

Vi tilbyr
Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår
Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet


For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sted
Vefsnvegen 25, 8661 Mosjøen
Stillingsfunksjon
Sykepleier
FINN-kode
296478253
Sist endret
27. mars 2023 08:05