Inaktiv

Rådgiver/jurist, i Nordland politidistrikt, forvaltningsenheten, stedsplassert Mosjøen

Arbeidsgiver
FUFSR - Seksjon for forvaltning, Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Rådgiver/jurist, i Nordland politidistrikt, forvaltningsenheten, stedsplassert Mosjøen
Frist
23.04.2023

Beskrivelse

Ved forvaltningsenheten i Nordland politidistrikt er det ledig en fast 100% stilling som jurist. Forvaltningsenheten er stedsplassert i Mosjøen.

Forvaltningsenheten har i dag 12 ansatte, og med denne stillingen vil vi bli 13 ansatte. Våre arbeidsoppgaver er saksbehandling og kontrollvirksomhet innenfor flere ulike fagområder, herunder førerkort og kjøreseddel, våpen, pass og ID-kort, hund, vaktvirksomhet, brukthandel og skjenke – og serveringssaker. Forvaltningsenheten skal bidra til å styrke arbeidet med å forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. Vi søker deg som ønsker å jobbe med politiets forvaltningsmessige gjøremål, og bidra til å ivareta forvaltningsenhetens rolle i politiets viktige samfunnsoppdrag.Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innenfor ulike fagområder, som pass og ID-kort, hund og våpen, herunder søknadsbehandling samt klagesaksbehandling
 • Kvalitetskontroller og opplæringsansvar
 • Bistå med høringsuttalelser
 • Jobbe forebyggende gjennom forvaltning
 • Veilede etter forvaltningslovens regler
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra saksbehandling av politiets forvaltningsmessige gjøremål eller annen relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt, men vi oppfordrer nyutdannede jurister til å søke
 • Personlige egenskaper og samarbeidsevner vil bli vektlagt

 
Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert
 • Strukturert, nøyaktig og evne til prioritering
 • Selvstendighet og god vurderingsevne
 • God arbeidskapasitet og beslutningsdyktig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

 • Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434) lønnstrinn 61 – 66, fra kr. 563 500 til kr. 615 000 brutto pr. år. Endelig lønnsinnplassering foretas på bakgrunn av erfaring og kvalifikasjoner hos den som ansettes.
 • Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons – og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Simone Reinfjell Kristiansen, 40411488

Arbeidssted

Skjervgata 41

8656 Mosjøen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4635664299

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 23.04.2023


Sted
Skjervgata 41, 8656 Mosjøen
Stillingsfunksjon
Jurist, Saksbehandler, Rådgivning
FINN-kode
296292757
Sist endret
25. mars 2023 11:20