Inaktiv

Prosjektleiar

Arbeidsgiver
Årdal kommune Tekniske tenester
Frist
11.04.2023
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Årdal kommune er i startgropa av bygging av nytt omsorgssenter.

I tillegg skal kommunen i åra som kjem gjennomføre andre fleire større spennande byggeprosjekt, som kan vere aktuelle i høve stillinga.

I den samanheng søkjer me etter erfaren og driftig prosjektleiar.

 

I hovudsak er abeidsoppgåvene:

- å vera kommunen sin prosjektleiar og ivareta byggherrerolla i større byggeprosjekt

- økonomioppfølging og rapportering, dokumentasjon og ansvar for naudsynte søknadsprosessar

- innkjøp og gjennomføring av offentlege anskaffelsar

- å førebu saker til politisk handsaming

- ansvar for oppfølging og søknadar på statlege tilskotsordningar

 

Kvalifikasjonskrav

- ingeniør, men søkjarar med anna relevant kompetanse kan og vera aktuelt

- erfaring frå prosjektleiing frå større prosjekt  innan bygg- og anleggsbransjen

- kjennskap til lov om offentleg anskaffelse og offentleg forvaltning

- god digital kompetanse til å nytta kommunen sine IKT løysingar

- forstå mekanismane i komplekse og tverrfaglege byggeprosjekt

 

Personlege eigenskapar 

Me ser etter ein person som er:

- målretta, strukturert og løysingsorientert

- har gode samarbeidsevner og evne til å jobba sjølvstendig og grundig

- god munnleg og skriftleg framstillingsevne

- serviceinnstilt, positiv og initiativrik

 

 Administrasjonsspråket er nynorsk

 Søkjar må ha førarkort og disponere eigen bil.

 

Løn og tilsetjingsvilkår

Løn etter avtale utifrå kvalifikasjonar.

Offentleg tenestepensjon og forsikringsordning.

Det er seks månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.

 


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse, Ingeniør, Rådgivning
FINN-kode
295952502
Sist endret
23. mars 2023 10:20